Vägverket

Broreparation begränsar framkomligheten mellan fastlandet och Tjörn

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 15:58 CEST

Stort reparationsarbete 8 september – 30 november 2003

Källösundsbron mellan Stenungsund och Tjörn måste förstärkas och underhållas. Arbetena påbörjas i september 2003 och pågår till och med hösten 2005, med uppehåll under sommarmånaderna.

Den första omgången reparationer genomförs under perioden 8 september – 30 november 2003. Det omfattar byte av kantbalk på den norra sidan.

Framkomligheten begränsas och trafikanter får räkna med längre restid än vanligt. Trafiken enkelriktas och regleras med trafikljus. Dispenstransporter , det vill säga extra breda eller tunga laster med särskilt tillstånd från Vägverket, kommer inte att kunna passera, utan hänvisas till andra vägar.

En fil i stigningsfältet vid Tjörnbron reserveras för bussar och utryckningsfordon. Vägverket påpekar att var och en kan bidra till bättre framkomlighet genom att samåka, ta bussen eller om möjligt förändra sina arbetstider.

Vid högtrafik sätter Vägverket in en extra färja vid Svanesund.

Från lördag den 25 oktober kl 12.00 till söndag den 26 oktober kl 12.00 stängs bron helt för genomfartstrafik. Räddningsfordon kommer dock att kunna passera.

Bron byggdes 1960 och är inte dimensionerad för de tunga transporter som passerar idag. Dessutom gör normalt slitage att det är dags för underhåll.

Kommande reparationsarbeten är
Etapp 2, 9 februari – 29 april 2004
Byte av södra kantbalken.

Etapp 3, 6 september – 17 december 2004
Förstärkningsarbete.

Etapp 4, våren och eventuellt hösten 2005
Isolering och beläggningsarbete.

Information till allmänheten lämnas av Vägverket Region Väst, kundtjänst telefon 031-63 50 00.

För mer information kontakta:
projektledare Abbi Tehyrell 0521-27 48 19, 070-318 33 18