Broström AB

Broström fortsätter att utöka den europeiska flottan

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 11:10 CET

Broströms flotta utökas med ytterligare sex produkt- och kemikalietankers på 17 000 dwt som skall byggas i Turkiet i ett utvidgat samarbete med partnern Dünya Shipping i Istanbul.

Broström är marknadsledande i den europeiska produkttanksjöfarten, där man opererar en flotta på omkring 60 fartyg. För att säkerställa extra kapacitet för att kunna möta den ökade efterfrågan på transporttjänster har Broström ingått ett utvidgat, långsiktigt avtal med sin partner Dünya Shipping. Enligt detta avtal kommer de två företagen med tiden att äga totalt sex identiska produkt- och kemikalietankers som byggs på tre olika varv i Turkiet. Broström kommer att äga tre av fartygen medan alla sex kommer att opereras kommersiellt av Broström.

Den första leveransen väntas under senare delen av 2006 varefter de återstående fartygen kommer att levereras successivt fram till början av 2008. De tre fartyg, som Broström kommer att äga, skall levereras under 2007. Se nedan för mer teknisk information.

Sedan början av 2005 har Broström ett avtal med Dünya beträffande kommersiell drift av åtta produkttankers på 47 000 dwt som för närvarande byggs på koreanska varv. Dessa fartyg kommer att opereras kommersiellt av Broström i den växande asienmarknaden för transport av raffinerade oljeprodukter. Dessutom drivs för närvarande två av Dünyas fartyg kommersiellt av Broström.

”När vi började vårt samarbete med Dünya fokuserade vi på utvecklingen av vår verksamhet i Asien. Under lång tid hade vi båda som mål att också söka ett samarbete i våra övriga marknader, så vi är mycket nöjda med det avtal som nu gjorts”, säger Lennart Simonsson, VD i Broström.

Göteborg den 17 mars 2006

BROSTRÖM AB (publ)

Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Mer information om Broström finns på www.brostrom.se17 000 dwt kemikalie- och oljeprodukttanker IMO II

TEKNISKA DETALJER

Längd (loa) 144 meter
Bredd 23 meter
Djupgående 9 meter
Dödvikt 17 000 ton
Lastkapacitet 20 000 kbm
Isklass 1 A


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.