Broström AB

Broström i nytt samarbete – betydande expansion av den europeiska flottan

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 13:41 CET

Broström har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med det tyska rederiet Reederei Claus-Peter Offen varvid Broströms kommersiella flotta i Europa i storlekssegmentet 37 000 dwt kommer att fördubblas.

Broström opererar för närvarande åtta fartyg i storleken 37 000 dwt på den europeiska marknaden för distribution av raffinerade oljeprodukter. I linje med Broströms strategiska mål att växa och konsolidera marknaden har ett långsiktigt samarbetsavtal träffats med Reederei Claus-Peter Offen varvid ytterligare åtta nybyggen kommer att tillföras Broströms kommersiella flotta. De nya fartygen kommer att levereras under den senare delen av 2008 allteftersom de levereras från varvet Hyundai Mipo i Korea. Den totala flottan på 16 fartyg som härmed uppnås i just detta storlekssegment gör Broström ännu mer attraktivt som logistikföretag för de större oljebolagen.

“Vi är mycket nöjda med att ha träffat det här avtalet som möjliggör expansion i ett marknadssegment som är strategiskt för Broström”, säger Lennart Simonsson, VD för Broström.

“När vi tittat på den långsiktiga kommersiella strategin för våra investeringar i tankfartyg, har vi funnit att Broströms sätt att driva verksamheten på är mycket attraktivt för oss. Att ha träffat ett långsiktigt samarbetsavtal med Broström är inte bara en bra lösning för våra nuvarande nybyggen, utan det blir också en god grund för ytterligare expansion”, säger Claus-Peter Offen, VD och ägare av Reederei Claus-Peter Offen.

Broström opererar idag en flotta på omkring 60 fartyg, från 8 000 till 37 000 dwt på den europeiska marknaden och 20 fartyg, från 20 000 till 50 000 dwt på marknaderna utanför Europa.

Göteborg den 21 februari 2007

BROSTRÖM AB (publ)

Referens:Lennart Simonsson, VD Broström, tfn 031-61 61 00
Claus-Peter Offen, VD och ägare av Reederei Claus-Peter Offen, tfn +49 40 34 843-0

Mer information om Reederi Claus-Peter Offen finns på www.offenship.de


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.