Broström AB

Broström moderniserar sin Europeiska produkttankflotta

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 15:01 CET

Broström har lagt en order för byggnation av fyra produkt- och kemikalietankfartyg om vardera 14 500 dödviktston. Denna order säkerställer Broströms ställning som en betydande leverantör av tranporttjänster för kunder inom europeisk handel av oljeprodukter. Fartygen kommer att byggas av Jinling Shipyard, Nanjing i Kina, och kommer att levereras under 2006 och 2007.

Broström sysselsätter 37 tankfartyg på den europeiska marknaden och transporterar mer än 20 miljoner ton oljeprodukter per år. 18 av fartygen ingår i segmentet Intermediate (10 000 - 20 000 dwt) och är sysselsatta i nordvästra Europa.

Fyra av fartygen i det senare segmentet byggdes i slutet av 80-talet och även om dessa fartyg kan användas fram till år 2014, enligt EUs nya regler, så har Broström bestämt att ersätta dessa fartyg med modernt och mer ändamålsenligt tonnage.

Miljöfrågor har varit en av de viktigaste faktorerna i utvecklingen och konstruktionen av fartygen. Dubbla framdrivningssystem och rening av NOx och SOx är viktiga faktorer i detta hänseende. Starkt fokus har lagts på tekniska lösningar avseende säkerhet, lasthantering, produktivitet och på fartygens manöverförmåga. För mer tekniska detaljer, se nedan.

Broströmkoncernen sysselsätter för närvarande en flotta om 65 produkt- och kemikalietankfartyg från 4 000 till 80 000 dwt med en genomsnittlig ålder av 7 år.

"Med denna investering säkerställer Broström sin ställning som den största leverantören av transporttjänster för kunder på den europeiska marknaden inom tanksjöfart. Broströms kapacitet inom produkttanksjöfart är till stor del täckt av fraktkontrakt. De nya fartygens konstruktion ger Broström en konkurrensfördel", säger Broströms VD, Lennart Simonsson.

Göteborg den 15 december 2003
BROSTRÖM AB (publ)

Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Mer information om Broström finns på www.brostrom.se