Broström AB

Broström och Rigel bekräftar option på ytterligare nybyggen

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 14:29 CEST

I maj 2002 offentliggjorde Broström och Rigel Schiffahrts GmbH en beställning av vardera två IMO II produkt- och kemikalietankfartyg på 37 300 dwt hos det kinesiska varvet Jinling. De fyra fartygen kommer att levereras från och med senare delen av 2003 till och med andra kvartalet år 2005.

Broström och Rigel har nu båda beslutat utnyttja sina optioner med beställning av ytterligare ett identiskt fartyg vardera, vilket sammanlagt ger en beställning på sex fartyg. De återstående fartygen kommer att levereras under andra kvartalet år 2005.

Broström och Rigel har vardera tillförsäkrat sig optioner på att bygga ytterligare ett fartyg på samma varv.

Broström avser att finansiera sina fartyg under det så kallade franska tax leasesystemet och slutligen äga minst 25 % av det investerade kapitalet.

Fartygen har konstruerats för att sysselsättas i den europeiska distributionsfart som Broström sedan flera år bedriver. Denna distributionsfart kännetecknas av en intensiv trafik med relativt korta resor och frekventa hamnanlöp. Det ställs därför mycket höga krav på driftsäkerhet, effektivitet och tillförlitlighet i den service som erbjuds.

"Vi har alltsedan ursprungliga ordern placerades för ett år sedan blivit uppmuntrade av våra kunder att utöka våra aktiviteter inom det här specifika marknadssegmentet. "Efterfrågan på kvalitet och säkerhet i produkttanksjöfarten ökar ständigt", säger Lennart Simonsson, VD i Broström.

Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Mer information om Broström finns på www.brostrom.se

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.