Broström AB

Broström säljer dotterbolaget Nordic Bulkers

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:17 CEST

Broström har nått en överenskommelse att sälja sitt dotterbolag Nordic Bulkers AB till det schweiziska logistikföretaget Bertschi AG.

Nordic Bulkers är ett ledande logistikföretag i Skandinavien som, utöver terminalverksamhet, använder specialdesignade containers för transport av torra och flytande bulkprodukter. Företaget har cirka 60 anställda med en omsättning av SEK 400 miljoner. Företaget är resultatet av en omstrukturering av den skandinaviska logistikmarknaden för bulkprodukter som initierades av Broström för ett tiotal år sedan. Mot bakgrund av Broströms gradvis ökade fokusering på produkttanksjöfart har försäljningen av Nordic Bulkers skett av strategiska skäl.

Bertschi AG är ett paneuropeiskt företag för logistiktjänster till den kemiska industrin. Med huvudkontor i Schweiz och 25 dotterbolag i 20 länder, inklusive Östeuropa och Ryssland, är företaget marknadsledare inom intermodala transporter av kemikalier i Europa. Koncernen har en omsättning av EUR 280 miljoner och 1 350 anställda. För ytterligare information se www.bertschi.com.

Försäljning ger Broström en vinst på omkring SEK 15 miljoner före skatt och ett kassatillskott på omkring SEK 50 miljoner.

Nordea Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Broström AB.

Göteborg den 17 oktober 2005

BROSTRÖM AB (publ)


Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00


Mer information om Broström finns på www.brostrom.seBroström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.