Broström AB

Broström säljer ett äldre tankfartyg

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 10:40 CEST

Försäljningen innebär en vinst i storleksordningen 2 miljoner kronor och ett likviditetstillskott på cirka 30 miljoner kronor.

I linje med Broström’s strategi att vara marknadsledande när det gäller kvalitet, säkerhet och miljö har bolaget sålt ett av de få kvarstående fartygen med enkelskrov, BRO BARA. Produkttankern på 30 000 dwt byggdes 1982.

Försäljningen av BRO BARA minskar ytterligare snittåldern på Broströms flotta till 8 år, vilket gör flottan till en av världens mest moderna och diversifierade flottor i storlekssegmentet 4 000 till 80 000 dwt.

Göteborg 21 oktober 2004

BROSTRÖM AB (publ)


Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Mer information om Broström finns på www.brostrom.se

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.