Broström AB

Broström säljer produkttankern Bro Selma

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 11:21 CEST

Försäljningen innebär en vinst i storleksordningen 21 miljoner kronor och ett likviditetstillskott på cirka 76 miljoner kronor.

Broströms strategi är att vara marknadsledande när det gäller kvalitet, säkerhet och miljö och Broström har kontinuerligt genom åren förnyat sin flotta och investerat i nytt och modernt tonnage, vilket gör Broströms flotta till en av världens mest moderna och diversifierade flottor när det gäller produkttankers.

Broström har ingått avtal om försäljning av produkttankern BRO SELMA, 81 350 dwt, byggd 1987. Fartyget avses att levereras till köparen i januari 2005.

Göteborg 29 oktober 2004

BROSTRÖM AB (publ)


Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Mer information om Broström finns på www.brostrom.se

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.