Broström AB

Broström säljer produkttankfartygen BRO TRANSPORTER och BRO TRADER

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 14:18 CET

Broström har träffat ett avtal om försäljning av BRO TRANSPORTER och BRO TRADER, som totalt ger en vinst på omkring SEK 1 miljon och ett kassatillskott på omkring SEK 87 miljoner.

Broström har genom åren kontinuerligt förnyat sin flotta och investerat i nytt och modernt tonnage, vilket gör Broströms flotta till en modern, diversifierad flotta med produkttankfartyg.

Allteftersom det stora antalet nybyggda fartyg successivt ansluts till Broströms flotta fasas det äldre tonnaget ut. Den 12 februari 2007 fick Broström leverans av nybyggda BRO DEVELOPER, det fjärde och sista av D-class fartygen, som skall ersätta den tidigare generationen av fartyg byggda med dubbel botten. De nu sålda fartygen BRO TRANSPORTER och BRO TRADER är de sista två fartygen med dubbel botten i Broströms flotta.

BRO TRANSPORTER (14 400 dwt) byggt 1989 och Broströms ägarandel är 77,5 %.

BRO TRADER (14 320 dwt) byggt 1988 och är helägt av Broström.

Båda fartygen kommer att levereras till de nya ägarna i mars 2007.

Göteborg den 22 februari 2007

BROSTRÖM AB (publ)

Referens: Lennart Simonsson, VD Broström, tfn 031-61 61 00


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.