Broström AB

Broström tar leverans av Bro Deliverer

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 14:36 CEST

BRO DELIVERER, det första av Broströms nya D-class fartyg, som förra månaden fick utmärkelsen ”Ship of the Year” av Lloyd’s List, har levererats från det kinesiska varvet Jinling Shipyard.

Fartyget, som är en produkttanker på 14 500 dwt, är det första av Broströms fyra nya D-class fartyg. De resterande tre fartygen kommer att levereras under 2006 och i början av 2007. Efter sin leverans från Sydostasien kommer BRO DELIVERER att sysselsättas i den kontraktsfart för de större oljebolagen som Broström bedriver i Europa.

Broströms D-class fartyg är en ny generation produkttankfartyg som byggts enligt Broströms egen design och specifikation som utvecklats i dialog med företagets kunder inom oljeindustrin. Kunderna har bidragit med information om framtida distributionssystem, laststorlekar, produktmix, raffinaderikapacitet samt terminalernas kapacitet och begränsningar.

D-class fartygen är de första tankfartyg som byggts enligt klassificeringssällskapet DNVs klassbeteckning Clean Design. För att erhålla beteckningen krävs minimala utsläpp i luft och vatten under såväl drift som vid en eventuell olycka. Som exempel kan nämnas att samtliga dieselmotorer har katalysatorer för reduktion av kvävedioxid.

Fartygen är utrustade med dubbla framdrivningssystem vilket ökar säkerheten i trånga och hårt trafikerade farleder. Effektiviteten ökar genom moderna system för snabb lasthantering.

För ytterligare information om D-class, se Broströms website www.brostrom.se

Göteborg den 6 april 2006

BROSTRÖM AB (publ)

Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00