Broström AB

Broström utökar den europeiska flottan

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:53 CEST

Broström har tillsammans med Erik Thun AB tecknat avtal om att bygga ytterligare två produkttankfartyg på varvet Ferus Smit B.V. i Nederländerna.

Fartygen som är på 7 500 dwt, isklass 1A, kommer att ägas av Broström och Thun med 50 % vardera och ingå i Broströms trafik på den nordeuropeiska marknaden. Fartygen kommer att levereras i mars och juli 2009.

Samarbetet med Thun omfattar sedan tidigare bland annat åtta systerfartyg, G-fartygen, som byggts på samma varv och ingår i Broströms flotta.

”Vår gemensamma investering i G-fartygen har fallit mycket väl ut. Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på säkra och tillförlitliga tranporter och med en flotta på tio systerfartyg skapar vi förutsättningar för att kunna bidra med en effektiv tranportlösning för våra kunder”, säger Lennart Simonsson, VD i Broström.

Broström har tillsammans med sina partners ett nybyggnadsprogram som innebär att 21 fartyg kommer att tillföras Broströms kommersiella flotta under de kommande åren. Nuvarande nybyggnadsprogram fördelar sig på följande fartygsstorlekar.

Fartygsstorlek i dwt Antal fartyg
5 000 - 10 000 2
15 000 - 20 000 11
45 000 - 50 000 8


Göteborg den 26 april 2006

BROSTRÖM AB (publ)

Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Mer information om Broström finns på www.brostrom.se


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.