Broström AB

Broström utökar den europeiska flottan - Bro Genius levererad

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 15:39 CEST

Det nya produkttankfartyget BRO GENIUS på 7 600 dwt som sjösattes den 10 maj i år har nu levererats från det holländska varvet Ferus Smit BV.

BRO GENIUS är det sjätte, i en serie av åtta produkttankfartyg med dubbelt skrov i ett nybyggnadsprogram för marknadssegmentet 6 900 - 7 600 dwt. I likhet med sina systerfartyg, BRO GLORY, BRO GRACE, BRO GLOBE, BRO GALAXY och BRO GEMINI, kommer BRO GENIUS huvudsakligen att sysselsättas i den kontraktsfart för oljebolag som Broström bedriver i Nordeuropa.

De två resterande fartygen kommer att levereras senare under året och under 2004.

Fartyget som kommer att drivas kommersiellt av Broström är en del i samarbetet mellan Broström och Erik Thun AB. Båda företagen äger vardera 25 % av fartyget.

Göteborg den 1 juli 2003
BROSTRÖM AB (publ)
Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Mer information om Broström finns på www.brostrom.se

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.