Broström AB

Broströms Årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 09:07 CEST

Broströms årsredovisning för 2005 är nu tillgänglig på svenska för nedladdning i pdf-format på Broströms website, www.brostrom.se indexsidan eller under rubriken Investors.

Årsredovisningen i tryckt version kan beställas på websiten, se rubrik Subscribe. Årsredovisningen kan även beställas från Broström per telefon 031-61 61 00 eller via e-post info@brostrom.se.

Utskick av den tryckta versionen på svenska sker från och med denna vecka. En engelsk version kommer att finnas tillgänglig i slutet av den här månaden.


Göteborg den 11 april 2006

BROSTRÖM AB (publ)


Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Mer information om Broström finns på www.brostrom.se


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.