Broström AB

Broströms presentation av bokslutskommunikén 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:12 CET

Broström offentliggör sin bokslutskommuniké för 2006 i en pressrelease på fredag den 23 februari kl 08.00. Rapporten kommer att finnas på Broströms website www.brostrom.se.

VD Lennart Simonsson och vice VD Anders Dreijer kommer att presentera och kommentera resultatet vid en live-sändning samma dag och den startar kl 16.00 på Broströms website. Kort därefter finns presentationen tillgänglig "on demand" på Broströms website tillsammans med en PowerPoint-presentation. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågestund.

Deltagare kommer att ha möjlighet att ställa frågor via telefon eller e-mail.

Telefonnummer:
UK +44 (0)207 108 6306
US +1 866 676 5871
S +46 (0)8 5062 6904

Internet:
Den 23 februari kl 16.00 kommer en live-sändning att finnas på Broströms website www.brostrom.se.

Göteborg den 20 februari 2006

BROSTRÖM AB (publ)


Referens: Lennart Simonsson, VD Broström, Tfn 031-61 61 00


Mer information om Broström finns på www.brostrom.se


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.