Broström AB

Broströms presentation av resultatet första kvartalet och av VDs anförande vid årsstämman 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 14:18 CEST

Broström offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet i en pressrelease onsdagen den 3 maj 2006. Rapporten kommer att vara tillgänglig på Broströms website www.brostrom.se .

Koncernchef Lennart Simonsson och vice VD Anders Dreijer presenterar och ger sina kommentarer till resultatet vid en livepresentation samma dag med start kl. 15.00 svensk tid, på Broströms website, se indexsidan. Kort därefter kommer en webcast av presentationen att vara tillgänglig ”on demand” tillsammans med en PowerPoint-presentation på websiten. Presentationen är på engelska.

En webcast av VDs anförande vid årsstämman kommer efter stämmans slut att publiceras “on demand” på Broströms website tillsammans med en PowerPoint-presentation. Presentationen är på svenska.

Göteborg den 28 april 2006

BROSTRÖM AB (publ)

Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00


Mer information om Broström finns på www.brostrom.seBroström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.