FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI)

Brott mot mänskligheten

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2009 21:43 CEST

Den 3 april, hindrade den irakiska styrkan tre irakiska läkare att tillträda Camp Ashraf för att utföra en operation och vårda fyra andra patienter. Detta läkareteam har sedan lång tid tillbaka regelbundet besökt Camp Ashraf.
Den irakiska regeringens företrädare liksom befälhavaren för den irakiska styrkan har tidigare kommit överens med läkarteamet att besöka Camp Ashraf i närvaro av USA:s militära befälhavare.

Denna handling som på order av Mouwaffaq al-Rubaie, Iraks National Security Advisor, utfördes för att behaga den iranska religiösa diktaturen, och bryter mot de mest grundläggande rättigheter som även observerats i krigszoner. Det är ett flagrant brott mot de mänskliga rättigheterna, en skymf mot det mänskliga värdet och överträdelse av internationell humanitär rätt.

Vi vill uttrycka vår starka fördömande av de senaste kommentarerna från den irakiska nationella säkerhetsrådgivaren, Muwaffaq al-Rubaie, i den den iranska arabiskspråkiga tv- kanalen Forat - TV den 1 april 2009.
"De amerikanska styrkor agerar som observatörer och vi försöker att sätta stopp för detta så snart som möjligt ... Så småningom kommer de irakiska säkerhetsstyrkorna in i lägret, inrätta en kontrollcentral som patrullerar, söker och genomför attacker ..... Människor [i Ashraf] är hjärntvättade. Det finns ca 1000 unga kvinnor och mer än 1000 unga män ... Vi har beslutat att stänga lägret. Detta beslut kommer inte att ändras ... Det här lägret bör stängas så snart som möjligt ... Vi vill få ett slut på närvaron av Khalq Organisation [PMOI] som kan skapa ett problem för oss när det gäller våra relationer med Iran ... Vi kommer att överföra dem till den västra delen av landet. "

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran uppmanar Sveriges regering att omedelbart ingripa för att förhindra en mänsklig katastrof i Ashraf.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran

www.fffi.se