Rumänska kulturinstitutet

Brottet att existera. En kväll om poeten och filosofen Benjamin Fondane

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 11:16 CET

Tisdag 8 mars kl. 18.30, Rumänska kulturinstitutet, Skeppsbron 20. På svenska. Fri entré

Läsning, reflektion och musik med Dan Shafran, Basia Frydman, Emilio Estrada (violin), Bo Johansson (piano) och Bosse Nordenfelt (bas)

Benjamin Fondane (född 1898 i Iaşi, Rumänien, som Benjamin Vecsler) var redan vid 25-årsåldern en framstående figur inom det rumänska avantgardet – som poet, litteraturkritiker men också som grundare av en avantgardteater. Hans intresse för surrealism tog honom till Paris, de rumänska författarnas Mecca under första halvan av 1900-talet. Snart började han skriva direkt på franska och få sina dikter och essäer publicerade i tidens största tidskrifter. Fondane rörde sig i samma kretsar som bl a Paul Éluard, Lev Sjestov, Antonin Artaud, Man Ray och Victoria Ocampo, med vilka han samarbetade i olika sammanhang. Så småningom övergav han surrealismen och närmade sig det existentialistiska tänkandet.

Fondanes verk och sociala engagemang var fast anknutna till hans judiska ursprung. De antisemitiska känslorna i mellankrigs Rumänien och senare i den ockuperade Frankrike påminde honom ständigt om livets skörhet och om människans moraldilemma. Hans mest kända diktsviter – Ulysse (Odysseus), Titanic, L’Exode (Exodus) och Le Mal des fantômes (Spökenas smärta) - skrivna under de sista åren av hans liv, förebådar den annalkande katastrofen, med poeten som på samma gång profet och medoffer. Förutom lyrik skrev han även en del lovordade studier om Rimbaud, Baudelaire, Husserl, Heidegger, Sjestov och Brâncuşi, det senare också på svenska (Ellerströms 2005, i övers. av Dan Shafran och Åke Nylinder).

Till följd av en angivelse anhölls Fondane av Gestapo 1944 och skickades till Auschwitz-Birkenau, där han gasades ihjäl bara några månader före befrielsen.

För mer information vänligen kontakta Eva Leonte, projektledare på Rumänska kulturinstitutet, 08-20 74 06/0762 120 721, e-post: eva.leonte@rkis.se.