Rikspolisstyrelsen

Brottsanmälan via Internet.

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:31 CET

Från och med denna vecka är det möjligt för allmänheten att anmäla stöldbrott och förluster till polisen i Dalarna via Internet. Detta är en utökad service, och ett komplement till anmälan via telefon, 114 14, eller besök vid en polisstation.
Nyttan för medborgarna är:
□ ökad valmöjlighet med ytterligare en kanal för kommunikation,
□ möjlighet att snabbt och enkelt kunna initiera ett ärende hos Polisen oberoende av tid och plats,
□ att det spar tid åt allmänheten, man slipper besöka en polisstation eller vänta i en telefonkö.

Nyttan för Polisen är:
□ Färre telefonsamtal vilket innebär jämnare arbetsbelastning och frigjord tid för annan verksamhet
□ Tidsbesparing – från ca 20 minuter till 1-2 minuter för att handlägga en anmälan.

En gjord anmälan granskas av förundersökningsledare som har att ta ställning till vilka åtgärder som skall vidtas. Granskningen sker dygnet runt.

Anmälan via Internet eller 114 14 skall inte användas för akuta ärenden. Vid pågående brott skall Polisen larmas via 112 (SOS Alarm)

Tills vidare erbjuds tjänsten från myndighetens lokala sida www.dalarna.polisen.se Så fort tjänsten är införd i hela landet kan den också erhållas via www.polisen.se

Frågor av teknisk karaktär kan ställas till sektionschefen vid Rikspolisstyrelsen, Ulf Sköld, 08-401 91 38.

Frågor som rör förhållanden vid polismyndigheten i Dalarna kan 06-11-01 ställas till:

Förundersökningsledare Sven-Åke Eriksson, 023-460 52

Chef för Polisens kontaktcenter (anmälningsupptagning via 114 14) i Dalarna, Barbro Hedin, 0243-670 59

Eller undertecknad.

Stefan Dangardt, informationsansvarig, 023-462 10; 070-328 67 56