Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)

Brottsförebyggande arbete i praktiken – Stöldskyddsföreningen (SSF) samlar de viktigaste aktörerna den 25 september.

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 11:15 CEST

Då samlas representanter för det brottsförebyggande Sverige på initiativ av Stöldskyddsföreningen, SSF. Verksamhetsrådet, som består av SSFs intressenter, kommer i år att diskutera hur man utifrån aktuella forskningsresultat lägger upp brottsförebyggande arbete från strategi till handling för att nå lyckade resultat.

I rådet ingår representanter från Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), Svenskt näringsliv, branschföreningar inom säkerhetsbranschen, Svenska Bankföreningen, Försäkringsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Åklagarmyndigheten med flera.

- SSF vill på ett tydligare sätt verka som en samordnande instans för brottsförebyggande arbete och driva diskussioner om hur forskningsresultat kan omsättas till relevanta brottsförebyggande åtgärder, säger Annika Brändström, vd på SSF. Det finns en rad organisationer som arbetar mot samma mål och det är viktigt att vi delar med oss av erfarenheter och kunskap för att nå bättre effekter.

I år ligger fokus på att diskutera praktiska tillämpningar inom kameraövervakning och Grannsamverkan. BRÅ:s generaldirektör Jan Andersson presenterar under dagen den senaste Nationella trygghetsundersökningen 2007 och även forskningsrapporter inom de aktuella områdena som underlag till diskussionerna.

För ytterligare information och anmälan kontakta Informations- & Marknadsansvarig Anna Härenvik, 0709-81 65 87 alt. anna.harenvik@ssf.nu


Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) är en ideell förening som startades 1934 av polisen och försäkringsbolagen. Vi arbetar brottsförebyggande, med fokus på skydd mot inbrott, stöld och rån. Våra viktigaste arbetsområden är: rådgivning och information, provning av säkerhetsprodukter, märkning och registrering av stöldbegärligt gods samt utbildning och konsultverksamhet. Överskottet från vår verksamhet återvinns i brottsförebyggande projekt.

Svenska Stöldskyddsföreningen 115 87 Stockholm
Tel 08-783 75 33 Fax 08-663 96 52
info@ssf.nu www.ssf.nu