BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Brottsförebyggande arbete i samband med idrottsevenemang prisbelönat

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 16:27 CEST

I dag utsågs Supporterprojektet i Stockholm till att
representera Sverige i den europeiska tävlingen om bästa lokala
brottsförebyggande projekt. Projekten Fastighetsägare i
samverkan i Gunnared i Göteborg och Basta arbetskooperativ i
Nykvarn fick hedersomnämnanden. Samtliga tre projekt belönas med
en prissumma om 10 000 kronor vardera.

Projekten utsågs av en jury bestående av företrädare för
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), polisen, kommunerna och
försäkringsbolaget Skandia.

LYCKATS AVSTYRA BRÅK OCH VANDALISERING
Projekt Supporter startades i Farsta stadsdel i slutet av 1990-talet
för att motverka en utveckling där ungdomar dras med i kriminalitet i
samband med idrottsevenemang. Projektet är ett samarbete mellan
fältarbetare från ett 20-tal stadsdelar och kommuner (Tyresö,
Huddinge, Solna och Sundbyberg) i Stockholmsområdet. Målet med
projektet är att i samband med idrottsevenemang fånga upp de ungdomar
som ligger i riskzonen, för att sedan på olika sätt arbeta vidare med
dem på hemmaplan i de olika stadsdelarna och kommunerna. Arbetet har
bedrivits på samtliga hemmamatcher för de allsvenska fotbollslagen
AIK, Djurgården och Hammarby samt vid vissa bandy- och hockeymatcher.
På matchdagen har fältarbetarna varit närvarande bland supportrarna
före, under och efter matchen och har på så sätt lyckats avstyra en
del bråk, vandalisering och upplopp.

- Fältarbetarna i projekt Supporter har lyckats arbeta både
kortsiktigt och förebyggande under matchdagar och långsiktigt med
uppföljning av ungdomarna i den egna kommunen eller stadsdelen, säger
Madeleine Blixt, projektledare på BRÅ.

SAMVERKAN VIKTIG
Mellan matchtillfällena har fältarbetarna i projektet försökt fånga
upp stämningar och tendenser i supporterkretsarna för att kunna
bedöma riskerna och motverka brottsliga handlingar och konflikter
redan innan de uppstår. Fältarbetarna har också träffats med jämna
mellanrum för att utbyta information och få utbildning. Det operativa
arbetet på fältet har bedrivits i nära samverkan med supporterpolisen
och säkerhetsansvariga för de stora idrottsklubbarna.

JURYNS MOTIVERING (FÖRKORTAD) LYDER:
” Samhället förändras och därmed kommer nya typer av problem att
hantera. Bråk, våld och skadegörelse i samband med stora
idrottsevenemang är i dag ett stort problem, framför allt i samband
med fotbollsmatcher i storstäderna…… Projektet har lyckats etablera
en samverkan mellan olika aktörer som inte har existerat tidigare.
Fältarbetare, polisen och idrottsklubbarnas säkerhetsansvariga har
lärt känna varandra och kunnat dra nytta av varandras information och
erfarenheter i både det kortsiktiga och långsiktiga arbetet med att
stävja supportervåldet.”

FAKTA OM DEN EUROPEISKA TÄVLINGEN FÖR BROTTSFÖREBYGGANDE
PROJEKT
Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande
projektet i Europa – European Crime Prevention Awards (ECPA).
Tävlingen arrangeras av nätverket European Crime Prevention Network
(EUCPN), som har sitt sekretariat vid EU-kommissionen i Bryssel.
Danmark vann tävlingen år 2002 med ett integrationsprojekt och står
därför som värd för årets tävling, som äger rum i slutet av år 2003.

Varje deltagande land arrangerar sin egen uttagningstävling, där ett
projekt nomineras till den europeiska tävlingen. BRÅ ansvarar för den
svenska uttagningstävlingen och har till sitt förfogande en jury
bestående av företrädare för polisen, kommunerna, försäkringsbolaget
Skandia och BRÅ.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR Madeleine Blixt, projektledare,
vardagar tfn. 08-401 87 05. Under fredag kväll och helgen nås
Madeleine enklast genom presstjänsten på tfn. 0704-19 35 06.

Läs mer på Lokala råd: http://www2.bra.se/extra/page/