Rikspolisstyrelsen

Brottsmisstankar mot polischefen avskrivna

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 09:00 CEST

På torsdagen beslutade överåklagare Sven-Erik Alhem att det inte finns anledning att misstänka brott när det gäller Skånes biträdande länspolismästare i samband med en händelse i början av juli. Misstanken gällde köp av sexuella tjänster men det har nu konstaterats att den kvinna som befann sig i bilen tillsammans med honom var en nära bekant.

- Uppmärksamheten kring händelsen blev mycket stor. Det är en naturlig och nödvändig följd då någon polisanställd misstänks för ett sådant brott. Alla misstankar om att brott kan ha skett måste leda till grundlig prövning av åklagaren så att det klarläggs att inga oegentligheter skett, säger länspolismästare Anders Danielsson i en kommentar till åklagarens beslut.

Bakgrunden till den rättsliga prövningen var en händelse då två polispatruller kom till en plats för att kontrollera eventuellt pågående bilinbrott eller skadegörelse på bilar. På platsen fanns ingen misstänkt person men en av de parkerade bilarna på platsen visade sig vara ett av polisens fordon som disponeras privat av biträdande länspolismästaren. En kontroll blev nödvändig och det visade sig att biträdande länspolismästaren befann sig i bilen tillsammans med en kvinna.

- Vi måste nu diskutera händelsen och åklagarens beslut samt dess konsekvenser, säger Danielsson.

- Personligen tycker jag att detta ärendet är mycket tragiskt eftersom det drabbar de inblandade personerna mycket hårt. Men ärendet visar också med all tänkbar tydlighet att det är synnerligen viktigt att minsta tillstymmelse till misstanke om att någon polisanställd gör något brottsligt måste utredas grundligt, säger Anders Danielsson.