Stockholms stad

Brukare utformar framtidens verksamhet

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2014 15:00 CET

Aktivitetshuset ska utvecklas efter brukarnas behov. Därför ska brukare vara med i arbetsgrupper och förslå hur deras verksamhet och lokaler ska se ut.

– Så långt det är möjligt är det viktigt att verksamheter utvecklas utifrån brukarnas tankar och idéer, säger Christoffer Järkeborn (M), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Det var i samband med nämndmötet den 6 februari som förvaltningen fick i uppdrag att fördjupa analysen av de positiva och negativa konsekvenserna av ett lokalbyte. Nu ska arbetsgrupperna arbeta och senare föreslå hur lokaler och verksamhet ska utformas.

– Alla brukare besöker inte Aktivitetshuset. Därför är det viktigt att även dessa personer är med i arbetsgrupperna, så att verksamheten framöver även passar dem.

Även representanter för rådet för funktionshinderfrågor och förvaltningen kommer att delta i arbetsgrupperna.

Om Aktivitetshuset
Aktivitetshusets verksamhet riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten har funnit länge och är mycket uppskattad hos både brukare och personal.

I samband med att hyran marknadsanpassas ska de slitna lokalerna renoveras. Men då det visar sig att det inte fullt ut går att tillgänglighetsanpassa dem, behöver stadsdelsnämnden se över lokalfrågan.

Läs mer om Aktivitetshuset på stockholm.se

Kontaktpersoner

Denise Melin, chef sociala avdelningen
tfn 076-12 13 177
denise.melin@stockholm.se

Elisabeth Sandell, kommunikationsstrateg 
tfn 076-12 12 040
elisabeth.sandell@stockholm.se

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/sodermalmssdf