Stockholms stad

Brukarna mer nöjda med socialpsykiatrin

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 11:41 CEST

Personer på Södermalm som har stöd i sitt egna boende eller bor i ett stödboende är snitt nöjdare än tidigare.

Det visar årets två brukarundersökningar inom socialpsykiatrin: boendestöd och stödboende

– Det är roligt att nöjdheten ökar, säger Lisa Kinnari, chef sociala avdelningen. För oss är det viktigt att enskilda upplever att de blir lyssnade på och att stöd och insatser utvecklas utifrån synpunkterna.

Undersökningen visar att brukarna känner sig väl bemötta av sin boendestödjare. Den visar också att de upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av sitt stöd.

‒ Brukarundersökningen är ett viktigt underlag för oss att fortsätta utveckla kvaliteten. Områden där vi ser att vi behöver vidareutveckla är vårt arbete med brukarnas klagomål och synpunkter.

Om brukarundersökningar

Stockholms stad genomför brukarundersökningar årligen och omfattar både verksamhet i kommunal och privat regi.

Undersökningarna bifogas.

Kontaktpersoner

Lisa Kinnari, chef sociala avdelningen
tfn 076-12 12 570
lisa.innari@stockholm.se

Elisabeth Sandell, kommunikationsstrateg 
tfn 076-12 12 040
elisabeth.sandell@stockholm.se

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/sodermalmssdf