Socialstyrelsen

Brukarnas erfarenheter sällsynta i det sociala arbetet

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 09:28 CEST

Brukarmedverkan inom kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i socialtjänsten förekommer i mycket liten omfattning. Särskilt stort utvecklingsbehov tycks finnas inom individ och familjeomsorgen. Även inom forskning i socialt arbete är det ovanligt att brukare och klienter är delaktiga. Det visar en rapport som Socialstyrelsen publicerar idag.

Brukarmedverkan inom kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling förekommer i liten omfattning inom individ och familjeomsorgen. Inom äldre- och handikappomsorgen är det däremot vanligare. I forskning inom socialt arbete och i utbildningarna vid landets socialhögskolor är brukarnas erfarenheter sällsynta.

Det är några av slutsatserna i en rapport - "Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling" - som ges ut inom ramen för programmet "Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten". Rapporten redogör för lagstiftning, förarbeten, forskning och debatt kring brukarinflytande. Den bygger också på intervjuer och redan publicerade undersökningar om kvalitetsarbete inom socialtjänsten. T.ex. behandlas argument för brukarinflytande, relationen till den representativa demokratin, och inflytandemöjligheter för grupper med nedsatt autonomi. Den kan därför vara ett diskussionsunderlag för socialarbetare, brukarorganisationer, forskare och studenter.

Rapporten pekar på att kunskapsnivån om brukarmedverkan i forskning och kvalitetsarbete är låg och behöver förbättras vad gäller omfattning, resultat och metodutveckling och ger exempel på möjliga metoder för en sådan utveckling.
"Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling" finns på Socialstyrelsens webbplats www.sos.se.

Mer information:
Anders Printz, projektledare 08-555 538 06
Jan-Håkan Hansson, projektchef 0733-84 93 92.