Upplands-Bro kommun

Brunna Förskolor – Årets arbetsplats 2012

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 18:51 CET

Kommunstyrelsens ordförande, Irène Seth (M), delade ut priset Årets arbetsplats 2012 till Brunna Förskolor. Helen Josefsson, förskolechef,  Gunilla Karlsson, biträdande förskolechef,  Zoi Carlberg och  Maggan Bäckström från förskolan Artisten,  Eva Holmberg och Marianne Hallberg från Brunna förskola samt Anneli Jonsson och Helen Boström från Hagnäs förskola. Foto: Caroline Falkengren

För första gången någonsin har Upplands-Bro kommun delat ut ett kvalitetspris till den kommunala arbetsplats som i vardagen gjort en arbetsinsats utöver det vanliga. Brunna förskolor utsågs till Årets arbetsplats 2012 och fick på onsdagskvällen ta emot priset på 25 000 kronor.

Årets arbetsplats är ett nyinrättat kvalitetspris som Upplands-Bro kommun startat för att visa goda exempel i organisationen och uppmärksamma en arbetsplats som i vardagen gjort en arbetsinsats utöver det vanliga.

– Det är första gången vi delar ut priset och vi hoppas att det ska inspirera samtliga kommunala arbetsplatser i Upplands-Bro att jobba kvalitetsmedvetet, kommenterar Karl-Erik Lindholm, kommundirektör på Upplands-Bro kommun.

För att kunna utses till Årets arbetsplats krävs en budget i balans, att arbetsplatsen har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och att den ser sig som en del av en större helhet. Dessutom ska den ha genomfört verksamhets- och kvalitetsutveckling och uppnått resultat, skapat mervärde för människor i Upplands-Bro samt vågat bryta gamla mönster.

– Det är mycket glädjande att så många som nio arbetsplatser av totalt ett 60-tal nominerades och det var svårt att välja bland dem men efter hårda diskussioner hade vi en arbetsplats som samtliga i juryn var eniga om, kommenterar Barbro Norén Sundin, personalchef på Upplands-Bro kommun.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträdande under onsdagskvällen utsågs Brunna Förskolor till Årets arbetsplats 2012 med följande motivering:

Arbetsplatsen arbetar målmedvetet, modernt kvalitetsinriktat, i enlighet med aktuella styrdokument och med tanken att ge bästa möjliga service. Kriterierna för årets kommunala arbetsplats bedöms som uppfyllda då budgeten är i balans och medarbetarenkäten ger enheten överlag goda vitsord.

– Vi är jätteglada och stolta över att bli Årets arbetsplats 2012. Vi arbetar för att förskolorna i Brunna ska driva en likvärdig och lärande verksamhet utan att avstå från de tre förskolornas egna profiler. Vi ser en styrka i att skapa tid för vår kompetenta personalstyrka att lära av varandra och därför har vi gemensamma forum för verksamhetsutveckling. Det här priset är en bekräftelse för alla mina pedagoger och för det utmärkta jobb de gör, kommenterar Helen Josefsson, förskolechef Brunna förskolor.

Priset på 25 000 kronor ska användas till verksamhets- eller kvalitetsutveckling.

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu närmare 24 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.