Stockholms Läns Landsting

Brutalt! (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 13:11 CEST

Idag presenterade landstingets tjänstemannaledning sitt förslag till nedskärningar och intäktsförstärkningar i Stockholms läns landsting. Den socialistiska landstingsmajoriteten låter tjänstemännen klä skott för en nedskärningspolitik som till har sin grund i en skatteutjämning som gått överstyr. Nedskärningarna är brutala, säger Birgitta Rydberg och Maria Wallhager, båda landstingsråd i opposition för folkpartiet.

- Vi är djupt kritiska till att tjänstemän på detta sätt lyfts fram som ansvariga för nedskärningarna. Ingela Nylund-Watz och hennes koalitionskamrater hukar bakom tjänstemännen, rädda för väljarnas dom, säger Rydberg och Wallhager.

- Detta är en svart dag för sjukvården, patienterna och invånarna i vårt län. I valrörelsen lovade Ingela Nylund Watz att inte lägga ner några sjukhus, att inte stänga några vårdcentraler eller säga upp någon personal. Hennes löften ekar lika tomma som Annika Billströms biltullslöften. Billströms biltullar räddade regering(s)makten. Och Nylund Watz flata inställning till skatteutjämningen räddar övriga landsting, fortsätter Rydberg och Wallhager.

- Valfriheten begränsas kraftigt genom införande av remisstvång till all specialistvård. Patienter med remiss får inte välja vårdgivare fritt utan de ska tvingas gå till de läkare som landstinget anvisar. Vårdgarantin avskaffas vilket leder till ökade köer. Återigen med socialistiskt styre i stockholmslandstinget ska gamla och sjuka lida i onödan. När ska de lära sig att det inte ens blir ekonomiskt billigare att patienter tvingas vänta.

- Nedläggning av akuten på Norrtälje sjukhus ökar de medicinska riskerna. Att säga nåt annat är att tänja på sanningen. Även nedläggningen av akuten och BB på Södertälje sjukhus kommer att leda till kraftiga försämringar för patienterna. Det är cyniskt att ta bort en välfungerande förlossning när vi precis har lyckats bygga ut BB-vården. Istället föreslås BB-fabriker på Huddinge och Södersjukhuset.

- Höjningar av avgifter slår också hårt mot vissa grupper. Gamla med inkontinens är exempel på en grupp där nya avgifter och höjningar drabbar extra hårt.

- I budgetförslaget finns också en dold besparing på 400 miljoner kronor som benämns ”samordning”. Den kommer att leda till stora omflyttningar av personal inom landstinget. Det går idag inte att ta ställning till så luddiga beskrivningar av besparingseffekterna. Avbolagiseringen av Huddinge Sjukhus AB som föreslås görs enligt uppgift för att man vill slå ihop HS med Karolinska sjukhuset. Vi är tveksamma om detta verkligen ger de effekter man påstår.

- Trots att man gör enorma nedskärningar på sjukhusen och inför remisstvång till samtliga specialiteter försöker man skyffla patienterna till primärvården och husläkarna. Men det finns inga planer på att förstärka primärvården. Om det idag är svårt att nå sin husläkare blir det i princip omöjligt imorgon. Det är en utbudsminskning som heter duga.

- Chockhöjningen till 750 kr för SL-kortet kommer att leda till ett minskat resande. Vi är övertygade om att resenärerna är villiga att betala mer än 500 kronor för SL-kortet, men då måste de också få förbättringar av trafiken. Inte som nu föreslås höjning och kraftiga försämringar. Det är stor risk för en prisrevolt mot SL.

- Skattehöjningen slår också hårt, både mot skattebetalarna som inte får något för pengarna och den slår också hårt mot utvecklingen i Stockholm. Risken är dessutom stor att den politiska majoriteten väljer att höja skatten med ännu mer.

- Förslaget bäddar för att vi får en ny marknad med helt privat finansierad vård. Inskränkningen av vårdutbudet kommer att innebära att de som har pengar köper sig förbi de vårdköer som kommer uppstå. Plånboken avgör vem som får vård i rimlig tid. I socialdemokraternas värld är rättvisa bara för de starka, avslutar Rydberg och Wallhager.

För mer information: Patrik Silverudd, pressekr (fp) 070-737 42 54