Vårda Ögonklinik

Bruttolönavdrag på ögonoperationer – en personalfrämjande åtgärd levererad av Vårda ÖgonKlinik

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 13:13 CEST

Forskning visar att personalfrämjande åtgärder skapar långsiktig lönsamhet och trivsel på företag. Genom att låta din personal korrigera sina synfel med en ögonoperation bidrar du till att öka livskvalitén hos dina anställda. Behovet av terminalglasögon minskar och du hjälper till att minimera huvudvärk och andra åkommor som ofta är en konsekvens av dålig syn.

Förmånligt för alla parter

En arbetsgivare har rätt att bekosta privat sjukvård till anställda och med det menas vård som ej är offentligt finansierad. En sådan förmån är skattefri, dock ej avdragsgill. Arbetsgivaren har alltså möjlighet att betala för den anställdes operation och i samråd med vederbörande göra motsvarande löneavdrag, helt efter överenskommelse.

Det handlar om ett bruttolöneavdrag där arbetsgivaren under en bestämd tid betalar något mindre lön till den anställde för att kompensera kostnaden för ögonoperationen. Detta är en individuell förmån där företaget fritt väljer vilka som skall erbjudas ögonoperation med bruttolöneavdrag.

I slutändan tjänar båda parter på detta; arbetstagaren genom lägre skatt och arbetsgivaren genom lägre arbetsgivaravgifter.

Fokuserad satsning

Vårda ÖgonKlinik genomför just nu en fokuserad satsning mot företag för att förmedla de positiva effekterna av att erbjuda denna personalförmån.

Ari Caesar, ansvarig för satsningen, kommenterar:

”Vi kan se en tydligt trend där allt fler företag vill erbjuda sina anställda ögonoperationer som personalförmån. Varje dag väljer nya företag att etablera ett samarbete med oss. Vi ser detta som en tydlig kvalitetsstämpel på vår verksamhet. Nu vill vi nå flera."

För mer information om hur ditt företag kan erbjuda personalen ögonoperationer som förmån kontakta Ari Caesar, ansvarig för bruttolönavdrag.


Ari Caesar
Vårda ÖgonKlinik Stockholm
Telefon: 0708 969 325
E-post: ari@varda.se

Om Vårda ÖgonKlinik

Ögonläkare Hans Remanius startade sin första privata Vårda ÖgonKlinik i Göteborg 1999. Sedan dess har verksamheten utvecklats och vi finns idag på sex platser i Norden. Våra kliniker finns i Göteborg, Malmö, Halmstad, Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Där kan vi utför ett stort antal avancerade ögonoperationer med tydligt fokus på LASEK, RLE, gråstarr och andra ögonrelaterade åkommor.