Röda Korset Lokalt

BRYT ENSAMHETEN - Vänskapslinje för äldre

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2019 10:19 CEST

Växjö rödakorskrets har under flera år arbetat med verksamheter var syfte är att  motverka ofrivillig ensamhet. Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför en stor risk för isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Ensamhet kan leda till psykisk ohälsa som depression, ångest och oro. Ensamhet kan komma plötsligt eller byggas upp under en längre tid. Det kan handla om att förlora make/maka, vänner, husdjur, drabbas av sjukdom, olika fysiska hinder eller tvingas flytta som alla är en riskfaktor för ensamhet. 

I samarbete med Växjö kommun kommer Växjö rödakorskrets nu starta upp en ny verksamhet - Vänskapslinje för äldre. Syftet med vänskapslinjen är att skapa en telefonkedja där äldre eller volontärer ringer äldre. Den riktar sig till de som känner sig ensamma eller som bara vill ha någon att prata med. Hur många gånger i veckan man pratas vid kommer man överens om tillsammans. Första steget är att ta kontakt med Växjö rödakorskrets som matchar ihop äldre med varandra eller en volontär och en äldre. Det som sägs under samtalen stannar mellan paret.

Växjö rödakorskrets samordnare för den sociala verksamheten Marie Liljegren säger: "Det är dags att ge något tillbaka till den generation som har byggt det samhälle vi har förmånen att få leva i idag. Ensamhet kan drabba vem som helst och när som helst, att då har någon att prata med kan betyda väldigt mycket och göra stor skillnad för den ensamma".

Fakta: Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) är var tredje person som är över 65 år och äldre ensamboende. Det innebär inte att alla känner sig ensamma, men en undersökning gjord av SCB har visat att var tredje person över 85 år känner sig ensamma, sammantaget känner sig cirka 300 000 personer över 65 år, var sjätte senior, sig ensamma. 

Kontakt:
Marie Liljegren, samordnare Social verksamhet
Tfn: 0470-213 93, e-post: vaxjo.besok@redcross.se 

Svenska Röda Korset består av drygt 1100 lokala föreningar runt om i hela landet med omkring 30 000 frivilliga. Frivillighet är livsnerven i Röda Korset och tillsammans bildar engagerade rödakorsare världens största humanitära nätverk som finns tillhands för att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Som frivillig i Svenska Röda Korset kan man bland annat engagera sig i aktiviteter med migranter, stödja anhöriga, besöka intagna på häkten och anstalter, besöka äldreboende eller ensamma i hemmet, mötesplatserna, i Första hjälpen, globalt engagemang, läxhjälp, lokal beredskap, telefonjour, språkträning, insamling och förtroendeuppdrag.

Växjö rödakorskrets sociala verksamhet har aktiviteter såsom; Besöksvänner, Fikastunder på äldreboende, Träffpunkter för äldre, Promenadgrupper, Medföljare, Högläsare, Rödakorsvärdar på Växjö lasarett samt akuten och Häktesbesökare.