Djurens röst i Sverige - DRIS

BSV: Regeringens EU-svar i vargfrågan vinklat

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2010 16:06 CEST

Regeringen har blivit anmälda till EU-kommissionen eftersom den tillät licensjakt på en hotad och skyddsvärd art, vargen. Jakten kom till efter stark påtryckning av jägarlobbyn som i åratal kämpat för detta. Den 3 september lämnade regeringen sitt svar till kommissionen. Ett svar som i mångt och mycket var byggt på lösa grunder och inte alltid det bästa vetenskapliga underlaget, säger naturvetare Susanne Vävare som granskat svaret.


Regeringen valde att blunda för varningssignaler från vissa forskare och istället lyfta fram andra utvalda forskare och rapporter. Regeringen nämner i svaret de sårbarhetsanalyser som utförts (i en rapport från Skandulv, feb.2009). Där påstår de att det inte finns några större skillnader i utdöenderisk mellan scenarier som hade ett tak för vargstammen på 150, 230 och 400.

Detta är ett uppenbart sätt att försöka rädda ansiktet, eftersom regeringen "glömde" ta med en del viktiga skrivningar från samma underlag. I en av dem framgår det att den uppskattade utdöenderisken bygger på en modell som har brister och därför inte kan användas direkt för att beräkna vargstammens långsiktiga överlevnad.

Strikt kontrollerad jakt bara på papper

Regeringen försöker även påstå att jakten utfördes strängt kontrollerat och menar att de inte har brutit mot art- och habitatdirektivets artikel 16.

Hur pass selektiv och kontrollerande var egentligen jakten? Antalet skadeskjutna djur och bomskott var stort och flera alfadjur (5) och andra djur i reproduktiv ålder (9 som ingick i par) sköts. I ett revir fälldes båda föräldradjuren och en valpkull på ca 9 månader blev föräldralösa.

Följande står i underlagsrapporten inför beslutet där slumpmässig avskjutning förespråkas:
"Den främsta fördelen med denna strategi är att den är mycket enkel att administrera. Man behöver inte välja ut några speciella djur eller kategorier av djur, och man behöver inte definiera gränser för jaktområden". En annan fördel är att detta förmodligen är den strategi som upplevs som mest rättvis, och således minimerar missämja och avundsjuka".

Ökade inte acceptansen

Dessutom hänvisar regeringen till CEFOS-rapporten 2010:2 där de påstår att licensjakten efter varg tycks ha bidragit till att öka den mänskliga acceptansen för varg, vilket "var det huvudsakliga syftet med jakten".

I rapporten framgår att det huvudsakligen är jägarintressen som deltagit vid de 58 intervjuerna. Ifall vi undantar tjänstemännen så är det lätt att räkna ut att minst 75 % bestod av de människor/grupper som hela tiden förespråkat vargjakt.

Att bedöma utifrån debatten efteråt har acceptancen tvärtom minskat och de så kallade 0-toleranter fått allt mer plats i debatten. Till exempel kan nämnas kommunalrådet i Rättvik som uttryckt sig ofta öppet hatiskt mot vargen. Också jaktkonsulenter i varglän, som dessutom har ett delegerat ansvar i viltfrågor från Länsstyrelsen, har offentligt uttryckt sig hatiskt till vargar, trots sina statliga tjänster. Därtill visades dokumentären Vargkriget på SVT i våras, där varghatare talade om hur de ska utrota hela arten från Sverige och hur man inte kommer att respektera demokratiska beslut om att inplantera nya vargar.


Illegal jakt och trafikdödlighet ökat markant

Den illegala jakten har ökat markant i år. De siffror som regeringen redovisar för i år (0 st) stämmer inte. Men det går ju att klara sig genom att endast hänvisa till dokumenterade avslutade rättsfall, så som regeringen gör. Med tanke på att det är ett känt faktum att de flesta tjuvjaktsfallen läggs ned av åklagare, och att vittnen inte vågar vittna, något som t o m polisen bekräftar öppet på SVT (Vargkriget, SVT) är detta bara nonsens från regeringen. Det riktigt allvarliga är att man verkligen försöker lura med statistiken. Det borde intressera alla som försvarar en rättsstat.

När det gäller de otaliga trafikdödade djuren, som på ett mystiskt sätt råkar hamna framför bilar i Sveriges mest glest bebyggda områden, så finns de inte med heller in statistiken, trots att de börjar bli i år lika många som de licensdödade. Trafikverket har inte visat hittills några initiativ på att ens försöka räkna på trafikdödade djur, trots att både bilar och tycks regelbundet få "klockrena frontalträffar" som det beskrivs i jägartidningar.

Att släppa lös jakten dämpar inte efterfrågan, tvärtom

Situationen för vargen ser mörk ut. Det är så illa att jägarna själva går ut och förespråkar nolltolerans mot tjuvjakt, eftersom de har sett många spår av åtlar och döda rovdjur ute i skogarna. Med andra ord förfaller det som om licensjakten fick motsatt verkan. Acceptansen ökade inte och regeringen spelade rysk roulette med en hotad och skyddsvärd djurart.

Alla som har läst minsta lilla marknadsföringskunskap vet att man skapar efterfrågan genom att låta målgruppen prova på en handling. Med tanke på att jägarförbunden i landet betalar årligen miljoner kronor till PR-byråer för att skapa opinion är det självklart att de vet hur det fungerar.

Med tanke på de lösa grunder som beslutet för licensjakt vilar på och EU-svarets undermåliga karaktär förtjänar regeringen verkligen att granskas ordentligt av EU-kommissionen för den jakt som bedrivits mot en hotad djurart under den biologiska mångfaldens år, eventuellt i strid mot EU-lagstiftningen och framför allt mot många människors vilja och syn på hur man förvaltar ett hotat djur.


Regeringens svar till EU saknar all vetenskaplig grund och är en skam för en nation som hävdar att man värdesätter oberoende forskning och kunskap. Den är snarare en produkt av en propagandaapparat som skulle kunna finnas i vilken ofri nation som helst - men inte värdig en demokrati.