Paper Province

<b>Sveriges största certifierade Teknikcollege invigdes i Karlstad</b>

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 11:20 CEST

I och med det höga elevantalet blir Karlstad-Hammarö Sveriges största Teknikcollege. Det kriterium som man uppfyller allra bäst är samarbetet med näringslivet i regionen och nu hoppas man att de samverkansformer man funnit ska kunna inspirera andra utbildare.
Industrikommittén har hittills certifierat sex län i Sverige och nu är det dags för de enskilda utbildarna inom länen att visa vad de går för. Att Teknikcollege finns på flera, geografiskt utspridda, platser gör att industrierna får god kännedom om vilka kvalitéer en elev som gått på en certifierad skola har.
– Styrkan med Teknikcollege, som jag ser det, är att det inte bara är ett fåtal företag som står bakom utan faktiskt hela industrin och alla facken, säger Karin Thapper som representerar Industrikommittén. Tillsammans kan vi se till att regioner sammantaget kan få sina behov tillgodosedda, även om inte alla kommuner kan erbjuda alla olika typer av utbildningar.
– Att kommuner ska driva likartade utbildningar är onödigt dyrt och ineffektivt, tillägger Josefine Larsson som också representerar Industrikommittén. Med Teknikcollege vill vi kraftsamla och utnyttja resurserna bättre – ökad kvalitet utan att det behöver kosta för mycket.

Förhoppningen är att behålla det höga intresset för teknikutbildningar, trots att utbildarna inom kort kommer att få färre elever att konkurrera om när elevkullarnas storlek minskar. Teknikcollegeloggan får användas av skolan under tre år, sedan måste man på nytt bevisa att man uppfyller Industrikommitténs krav. Det gäller alltså att inte stanna upp, utan fortsätta att utvecklas för att möta framtidens krav. Något som gymnasienämndens ordförande Christer Alnebratt och rektor Jan Marmstål är väl medvetna om.
– Vi har givetvis inte sprängt målsnöret än, utan befinner oss snarare i början av loppet på väg mot ett fortsatt förändringsarbete, säger Christer Alnebratt.
– Vi i Karlstad-Hammarö var redan en bra bit på väg med vårt kvalitetsarbete när resan började, men att delta i satsningen har varit till stor hjälp för mig som skolledare när det gäller att bedriva skolutveckling, säger rektor Jan Marmstål.

Fakta Teknikcollege

Ett Teknikcollege är inte en fysisk byggnad, utan snarare en slags kvalitetsstämpel som bevisar att eleverna kan räkna med en utbildning som motsvarar företagens kompetensbehov. Genom satsningen vill man tydliggöra teknikutbildningarna och de kvalificerade yrken som de leder till. Läs mer om Teknikcollege och de tio kriterier man ställer på utbildningarna på www.teknikcollege.se

För ytterligare kommentarer kontakta: Anders Astonsson, Tel. 054 - 29 81 80 eller 076-11 88 290.