BT in the Nordics

BT ANSLUTER SIG TILL NY GLOBAL ALLIANS OCH SAMLAR DIGITALA INSIKTER HELA VÄGEN FRÅN PRODUKTION TILL BUTIK

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 08:30 CET

Acuitas Digital Alliance lanserades idag av globala teknikledande BT, NexGen Packaging, RetailNext och SATO Global Solutions.

BT meddelade idag att de är en av grundarna av Acuitas Digital Alliance som samlar likasinnade teknikinnovatörer, fast beslutna att dra nytta av den nya digitala eran över hela leveranskedjan, ända fram till de fysiska platser där kunderna är verksamma. Acuitas Digital Alliance har idag visat sin första lösning, BT In-Store Visibility, på Retails BIG Show, National Retail Federations årliga konferens, med kollegor från alliansens grundare NexGen Packaging, RetailNext och SATO Global Solutions.

Acuitas Digital Alliance är den första i sitt slag som fokuserar på att erbjuda en säker, molnbaserad och framtidssäkrad lösning för företag som vill dra fördel av big data och Internet of Things för att optimera funktioner genom hela leverantörskedjan och samtidigt förbättra relationen med sina slutkunder.

Acuitas Digital Alliance samlar ledare som specialiserat sig på nätverk, hårdvara, mjukvara, analytics, content management, säkerhet och molntjänster för att integrera ett brett utbud av teknik, såsom IoT-sensorer, programvara och analyser, i en enda helhetslösning. Detta gör det möjligt för organisationer att optimera leverantörskedjans effektivitet, förbättra medarbetarnas prestationer, minska mängden avfall och bättre kunna hantera globala och lokala regleringar och regelverk. Dessutom kommer det hjälpa till att förutspå konsumentbeteenden och skapa en bra upplevelse för konsumenterna, även i fysiska miljöer som butiker.

Även om många IT-lösningar redan finns för att hantera sådana miljöer, fingerar de inte tillsammans, utan bara var och en för sig. Återförsäljare och andra liknande organisationer tvingas arbeta med ett lapptäcke av teknik som minskar prestandan och isolerar insamlad data i separata silos så de inte kan ge en helhetsbild. Resultatet är en miljö som erbjuder en mycket begränsad syn på konsumentbeteende och dåliga insikter om hur man kan förbättra kundupplevelsen och verksamheten.

BT In-Store Visibility blir den första lösningen som utvecklats av Acuitas Digital Alliance och möter behoven hos återförsäljare som vill ta sina fysiska butiker upp till samma nivå av enkelhet och kvalitet för kunder och personal som deras online-butiker. Detta gör det också möjligt för dem att försäkra sig att alla försäljningskanaler än ensade och levererar samma upplevelse. Befintliga IT-lösningar levererar helt enkelt inte den omfattande realtidsfunktionalitet, de data och insikter som behövs för denna typ av "digital" butikupplevelse. Det är ett av de grundläggande problem som Acuitas Digital Alliance fokuserar på att lösa.

Bas Burger, VD BT USA, sa: "Med allmänt närvarande anslutna enheter och en allmän trend mot online-affärer, söker organisationer mycket mer insikt om sin leverantörskedja och från sitt samspel med kunderna. I andra änden förväntar sig också konsumenterna mycket mer av upplevelsen från den verkliga världen. Acuitas Digital Alliance samlar den kompetens och innovation som krävs för att integrera olika tekniker i marknadsledande lösningar som möter dessa förväntningar. Samtidigt som de tar itu med kundupplevelse, personalupplevelse, affärsfunktioner och insikter. Med oöverträffade globala nätverk och molnintegrerade tjänsters expertis är BT en viktig bidragande faktor till framgången för detta nya digitala ekosystem."

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt