BT in the Nordics

BT banar väg för en bättre framtid

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 07:50 CEST

I sin årliga hållbarhetsrapport ”Better Future” presenterar BT sin nya strategi för en bättre framtid, med ett löfte om att man med hjälp av kommunikation, genom att arbeta med att förbättra människors livssituation och genom sättet BT gör affärer på kommer att bidra till en positiv påverkan på samhället i stort.

– Vårt Better Future-program visar på att BT utvecklat en helt ny affärsmodell där alla affärsområden och anställda inom företaget bidrar till att uppnå vår vision och skapa bättre affärer för en bättre framtid. Det är ett långsiktigt åtagande som fokuserar på det vi gör bäst – att koppla samman vårt nätverk och vår teknik med våra medarbetares expertis för att skapa en bättre värld, säger Niall Dunne, Chief Sustainability Officer, BT.

Under 2012-2013 har BT investerat 27 miljoner pund i sina satsningar på att vara ett ansvarsfullt och hållbart företag, med fokus på tre huvudområden: ”Connected Society”, ”Net Good” och ”Improving Lives”, som alla syftar till att uppfylla ambitiösa mål för hållbarhet och samhällsnytta till och med år 2020.

Connected Society handlar om att förbättra samhället globalt med hjälp av internetuppkopplingar. BT:s mål för 2020 är att minst nio av tio britter ska ha tillgång till fiberbaserade produkter och tjänster. Ett annat initiativ är ”Connecting Africa”, där BT förser 20 samhällen i Afrika med internetuppkoppling via sattelit, vilket ger upp till 700 000 människor möjligheten att få tillgång till information på internet och andra viktiga tjänster.

Net Good fokuserar på att använda BT:s produkter och tjänster för att underlätta arbetet med att spara på jordens resurser. Trots en växande verksamhet har BT lyckats reducera sina koldioxidutsläpp i Storbritannien med 80 procent och har sänkt sin energiförbrukning med 3,3 procent under perioden 2012-2013. BT har som mål att hjälpa företagets kunder reducera sina koldioxidutsläpp till år 2020 med ytterligare tre gånger BT:s totala koldioxidpåverkan.

Improving Lives är en satsning där BT med hjälp av sina produkter och medarbetare arbetar för att förbättra livet hos hundratals miljoner människor över hela världen. Under förra året samlade BT in över 59 miljoner pund till välgörande ändamål och BT:s mål är att man ska generera över en miljard pund till och med 2020.

Hela rapporten ”The BT Better Future Report 2013” kan laddas ned på vår webbplats här: www.btplc.com/betterfuture.

För frågor, vänligen kontakta:
Marcus Forsgren, Bite Communications
E-post: BT@bitepr.se
Telefon: +46 76 319 88 23
DC13-174

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fyra huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Retail BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 017 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 501 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. Mer information finns på www.bt.com/aboutbt