BT in the Nordics

BT HJÄLPER KUNDER BLI MÄSTARE I KONTAKTKONSTEN

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 10:00 CEST

Global kampanj och nya erbjudanden ska hjälpa stora organisationer att skapa, leverera och överträffa sig själva

BT lanserar idag en global kampanj med en rad nya erbjudanden som uppmanar stora företag att använda teknik på ett mer kreativt sätt för att uppnå affärsresultat. BT Global Services arbetar tillsammans med ledande globala företag och offentliga organisationer världen över med att erbjuda innovationer som möter dagens CIO:s fyra nyckelkrav: att leverera utmärkt prestanda, att utnyttja möjligheterna med molnet, att arbeta harmoniskt och att kunna leverera detta överallt.

För att uppnå utmärkt prestanda måste globala företag kombinera olika tekniska nätlösningar samtidigt som de förbättrar applikationsprestanda och säkerhet. Den optimala arkitekturen för att hantera komplexiteten är ”det intelligenta hybridnätverket”.

BT lanserar en rad erbjudanden som bygger på företagets IP Connect-tjänst för att synkronisera hybridnätverk och möta utmaningar som tillgänglighet, prestanda, ekonomi och säkerhet. Idag lanseras de första erbjudandena, bland annat applikationsfokuserad övervakning av nätverksprestanda som standard för större globala nätverkskontrakt och testerbjudande på internetuppkoppling på 100 Mbps, som en del av IP Connect Global för större företagskunder.

För att kunna utnyttja möjligheterna med molnet behöver kunder bättre prestanda och tillgänglighet till många olika molnbaserade applikationer. Applikationerna behöver kopplas upp mot olika molnleverantörer samtidigt som all molnplacerad information måste hållas säker. För att hjälpa CIO:er att hantera sina molnresurser har BT just lanserat ExpressRoute med IP Connect som ger kunder möjlighet att kringgå det publika nätet när de kopplar upp sig mot Microsoft Azure-molnet. BT lanserar idag även ett speciellt testerbjudande för sina Cloud Compute-kunder med uppkoppling mot BT-molnet via företagets IP Connect-nät.

För att en organisation ska fungera harmoniskt måste samarbeten kunna ske vid alla tidpunkter och från alla typer av enheter. För att kunna skapa en sådan miljö måste CIO:er kunna lita på att nätverket kan hantera den nya vågen av kommunikation och att alla verktyg fungerar tillsammans.

För att kunna prestera överallt måste CIO:er dessutom kunna fokusera på det som är viktigt: att det inte är enheten som räknas – utan informationen eller tjänsten. BT levererar data och applikationer till personer ’på språng’ genom att utnyttja koppling till trådlösa punkter, “wifi-hotspots” och det mobila nätverket, vilket ger användarna en sömlös upplevelse, var de än befinner sig.

BT stärker idag sitt mobilerbjudande genom att lansera en ny lösning som ger en säker uppkoppling av de anställdas enheter mot företagsnätverket och gör att företaget kan dra nytta av fördelarna med att arbeta mobilt – i form av minimala kapitalkostnader och en flexibel prissättningsmodell.

– Det krävs kreativitet och innovation för att utnyttja dagens möjligheter. Dagens uppkopplade värld erbjuder våra kunder obegränsade möjligheter till kreativa kontakter som leder till verkliga affärsresultat. Genom att utnyttja potentialen i vår portfölj och tjänstespecialisterna inom vårt BT Advise-team vill vi ge våra kunder möjlighet att hantera intelligenta hybridnätverk med hög säkerhetsgrad och samtidigt maximera prestandan, flexibiliteten och kontrollen från molnet. Våra erbjudanden inkluderar även tjänster som erbjuder utmärkta samarbetsupplevelser såväl som smidig sömlös mobilitet. Alla våra lanseringar i år är skapade för att hjälpa våra kunder bli mästare i kontaktkonsten, säger Luis Alvarez, chief executive BT Global Services. 

Datablad som beskriver alla nya erbjudanden finns på www.bt.com/art-of-connecting. Tillgänglighet kan skilja sig åt mellan länder – kontakta det lokala kontoret för mer detaljer.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Bite

BT@biteglobal.com
+46 (0)8 402 01 00
DC14-207

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2014, var BT-gruppens intäkter 18 287 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 312 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt