BT in the Nordics

BT ÖKAR SIN NÄRVARO I ASIEN- OCH STILLAHAVSREGIONEN, MELLANSÖSTERN OCH AFRIKA

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 14:50 CET

Kvalificerade specialister, bättre infrastruktur och nya tjänster ska hjälpa BT:s kunder att expandera på tillväxtmarknaderna

BT har påbörjat en ny investeringsfas på de växande marknaderna i Asien- och Stillahavsregionen, Turkiet, Mellanöstern och Afrika (AMEA), med målet att intensifiera företagets expansion på tillväxtmarknader. Genom att anställa fler medarbetare och lansera flera nya konkurrenskraftiga funktioner i ett stort antal länder samt leverera en differentierad serviceupplevelse, stärker BT sin position för att förvalta möjligheterna på den samlade AMEA-marknaden som har ett estimerat värde på 32 miljarder GBP [1].

Den nya investeringsfasen bygger vidare på BT:s tidigare framgångsrika program som meddelades för Asien- och Stilla havsregionen under 2010 och för Turkiet, Mellanöstern och Afrika under 2012. Tidigare i år sammanförde BT dessa regioner till en integrerad marknadsenhet för att på ett bättre sätt bemöta behoven från en ny generation multinationella företag och till inhemska aktörer som expanderar från Kina och Indien till Mellanöstern och Afrika. Den samansatta regionen beräknas generera 44 procent av världens BNP år 2025 [2] och har en medelklass som beräknas växa med 3 miljarder människor under det kommande decenniet [3].

Satsningen som nu påbörjas innefattar:

  • Över 400 nya anställda med fokus på regional tillväxt på alla nyckelmarknader, inklusive Australien, Kina, Hong Kong, Indien, Japan, Indonesien, Malaysia, Singapore, Sydafrika, Förenade Arabemiraten och Turkiet.
  • Nyanställningar i regionen som inkluderar branschspecialister med fokus på sektorer som logistik, sjukvård, konsumtionsvaror och finansiella tjänster, samt professionella tjänsteexperter med bas i 11 länder.
  • De nya anställningarna adderas till de 600 tjänster som tillkännagavs tidigare i år vid BT:s Global Development Centre i Bangalore och de ca 600 tjänster som tillkännagavs i april och förväntas tillsättas vid BT:s nya Global Shared Service i Kuala Lumpur.
  • Säkerställande av nya tjänstelicenser i flera länder, vilket möjliggör en utökning av BT:s erbjudande.
  • Förbättrad infrastruktur i regionen genom fem nya närvaropunkter för IP och Ethernet (inledningsvis i Indien och Turkiet), fyra nya nätverk-till-nätverk-gränssnitt (NNI), det första i Indonesien, samt en förbättrad satelitkapacitet för att stödja fjärrtäckning och återställning efter olyckor.
  • En starkare portfölj inom säkerhet, molnlösningar, Unified Communications, mobilitet och kontaktcenter.
  • Nya lösningar för sektorer som hälso- och sjukvårdsanalys, en rad lösningar för Point of Sale inom detaljhandeln och högpresterande hanteringstjänster för försörjningskedjan.
  • Direktservice från BT:s ingenjörer på plats i Indien, Singapore, Hong Kong, Kina, Japan, Turkiet, Indonesien och Sydafrika.
  • Ett nytt strategiskt tjänstecentrum i Malaysia som kan ge hjälp med hantering av komplicerade avtal dygnet runt varje dag.

– BT har varit väldigt dedikerade att utöka sina investeringar och sin närvaro i regionen. Under de senaste 12 månaderna har BT lanserat ett flertal nya erbjudanden och förbättrade tjänster till sin redan breda tjänsteportfölj i Asien- och Stillahavsregionen. De nya investeringarna i den bredare AMEA-regionen bevisar att BT inte är nöjda utan hela tiden strävar efter att kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service, säger Charles Anderson, Associate VP and Head of Telecoms & Mobility hos IDC Asia Pacific.

– 2010 påbörjade vi vår första investeringsfas för att intensifiera vår expansion i Asien- och Stillahavsregionen. Det har gett oss en stark tillväxt i regionen vilket har lett till en nästan tredubbel ökning av nya BT-kunder i Asien- och Stillahavsregionen. Vi genomför nu nya investeringar för att ytterligare utöka vår verksamhet i en vidare region, där vi kombinerar arbetet i Asien- och Stillahavsregionen med arbetet i Turkiet, Mellanöstern och Afrika. Vi gör detta i en nära dialog med våra kunder. En ny generation av regionala multinationella företag vänder sig till oss för att få hjälp att ta tillvara på globala tillväxtmöjligheter och de mer väletablerade multinationella aktörerna vill investera i denna omfattande region för en framtida tillväxt. Vi hjälper dem att lyckas och dra nytta av den direkta globaliseringens fördelar, genom att anpassa våra investeringar efter deras behov och erbjuda dem vår marknadsledande portfölj av IT- och nätverkstjänster – var de än behöver dem, säger Luis Alvarez, chief executive officer, BT Global Services.

Note to Editors – BT in AMEA
BT has been present with direct sales operations in Asia, the Middle East and Africa since the 1980s and today operates out of nine hubs, providing services to customers across 99 countries in the region. With more than 3,300 employees based in offices in Australia, China, Hong Kong, India, Korea, Japan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, South Africa and Turkey, BT has repeatedly been recognised by leading independent analyst firms as a leading provider of networked IT services in Asia Pacific and the Middle East and Africa. Customers in the region include local operations of global multinational companies investing into the region as well as a growing number of emerging locally based multinationals expanding globally.

Customers in the region are supported by service centres in Sydney, Dalian in China, Gurgaon, Mumbai and Noida in India, Tokyo, Istanbul and Durban in South Africa. Security Operations Centres (SOC) in Australia and India provide advance security monitoring and services. BT also runs research and development operations in the region through a joint research lab with Tsinghua University in China, a global development centre in Bangalore in India and a joint innovation centre with Etisalat and Khalifa University in Abu Dhabi.

[1] AMEA addressable ICT market segmentation study genomförd av BT - 2013
[2] McKinsey Global Institute - Juni 2012
[3] Brookings Institution study - Juli 2011

För frågor, vänligen kontakta: 
Marcus Forsgren, Bite
E-post: BT@biteglobal.com 
Telefon: +46 76 319 88 23

Om BT

Om BTBT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fyra huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Retail BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. Mer information finns på www.bt.com/aboutbt