Great Place to Work® Sverige

BTR accounting and payroll services en av Sveriges bästa arbetsplatser 2015

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2015 11:28 CET

Nyckeln till årets succé är ledarkapet och transparensen på BTR, något som bolaget lade grunden till så sent som förra året.

" 2013 deltog vi för första gången i Great Place To Work ® undersökningen. Resultatet av den undersökningen visade klart avsaknad av ledarskap inom organisationen. Redan tidigt 2014 satte vi igång processen att rekrytera en ledningsgrupp med samma kreativa och drivande spirit som jag", säger Lena Johansson, grundare och VD. "Det är med stolthet jag kan konstatera vad vi åstadkommit på så kort tid."

Nöjda, engagerade anställda är kärnan till en hållbar långsiktig framgång, och BTR kommer att fortsätta det påbörjade arbetet att skapa en företagskultur byggd på tillit och med nöjda och tillfredsställda medarbetare för att upprätthålla och förbättra våra resultat för framtiden.

"BTR har fått mycket fina omdömen av sina medarbetare. Med en tillitsfull kultur med transparent information och ett lyssnande ledarskap kan vi med glädje presentera BTR som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2015." säger Maria Grudén, vd Great Place to Work Sverige

Några citat från personalen på BTR om vad det är som gör organisationen till en utmärkt arbetsplats:

Det fina bemötandet av nya medarbetare, den familjära känslan. Detta är det jag tänker på i första hand.”

”Raka beslutsvägar, arbetsmiljö som är så långt ifrån ett öppet kontorslandskap som man kan komma, intresse för mjuka värden hos ledningsgruppen.”


BTR grundades 1989 av Lena Johansson som startade verksamheten i liten skala med endast en kund. Idag består BTR av 35 konsulter som servar ca 300 kunder från stora delar av världen med HR, lönehantering, redovisning och skattehantering.

BTR har sitt kontor i centrala Stockholm, Grev Turegatan 21, där de har funnits sedan 2002.

www.btrbc.com

Great Place to Work®  är ett undersöknings- och managementkonsultföretag, med huvudkontor i USA och med ett antal dotterbolag världen över. Vi arbetar med att utveckla arbetsplatser och organisationer. Vi genomför världens största arbetsplatsstudie av sitt slag och i dagsläget genomförs vår Trust Index-undersökning på mer än 6,000 olika företag och organisationer årligen.

Vi är kanske mest kända för den lista vi producerar åt Fortune Magazine, Fortune 100 BEST, listan över USAs bästa arbetsplatser. I Sverige publicerar varje år en lista över Sveriges Bästa Arbetsplatser, den elfte årliga listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser publiceras den 28 mars 2014.