BTS Group AB (publ)

BTS tecknar avtal med ett av världens ledande telekommunikationsföretag. Avtalet är värt mer än 20 MSEK under 2012

Press release   •   Mar 14, 2012 10:40 CET

Stockholm, Sverige and Stamford, CT, USA – BTS GROUP AB (publ), - världsledande på implementation av strategiskt förändringsarbete med skräddarsydda affärssimuleringar som verktyg meddelar att man har tecknat ett kombinerat avtal med ett US-baserat telekommunikationsföretag. Bolaget anses var ett av världens största och ledande bolag i sin bransch. Avtalet består av två delar, utveckling och leverans av skräddarsydda simuleringar och är värt mer än 20 MSEK under 2012. Arbetet har redan påbörjats.

BTS skall leverera två projekt där det första riktar sig mot bolagets toppchefer. Målsättningen med programmet är att öka deras samsyn kring bolagets strategi med tonvikt på hur man skall kunna stimulera tillväxten och samtidigt bygga långsiktiga kundrelationer. Projektet är en fortsättning på en 4-årig utvecklingsresa där BTS har varit involverad under alla faser och levererat kunskap och lösningar som stöd till bolagets strategi- och ledarskapsutveckling.

Den andra delen av uppdraget riktar sig specifikt mot företagets säljorganisation inom Media försäljning. En erfarenhetsbaserad, interaktiv inlärningsmiljö skapas i de simuleringar BTS utvecklar vilket ger en mycket hög inlärningseffekt på kort tid och ger bolaget en möjlighet att själva vara med och påverka hur resultaten skall nås. BTS arbetar nära bolagets medarbetare för att skapa en så verklighetsnära upplevelse som möjligt.

“Vi känner oss hedrade att ett av världens ledande ledande telekommunikationsföretag har givit BTS fortsatt förtroendet att utveckla och leda ett så pass strategiskt viktigt initiativ”, säger Henrik Ekelund, VD och koncernchef, BTS Group AB ”detta avtal bygger på ett redan tidigare framgångsrikt samarbete och innebär att vi har varit partner till vår uppdragsgivare under mer än fem år. Samarbetet är fortsatt bevis på BTS förmåga att stödja ledande företag i utvecklingen av deras organisationer och skapa affärsresultat genom att förändra hur organisationerna lär, förändrar och förbättrar sin verksamhet.”

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Corporate Communications and Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Phone                                                     +46-8-5870 7002

Mobile                                                    +46-768-966 300

E-mail                                                      thomas.ahlerup@bts.com

 

 

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS Group med huvudkontor i Stockholm, Sverige har mer än 350 högt kvalificerade medarbetare på mer än 25 kontor I over 17 länder på alla sex kontinenter. BTS arbetar med mer än 400 av världens största och ledande bolag inklusive 30 av världens 100 största bolag där några är högt respekterade som t.ex.: Anglo American, AT&T, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, HP, Rio Tinto, Sony, Telefónica, and Unilever.

BTS Group AB omsatte under 2011 697,7 MSEK.

BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS besök os på: http://www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com