BTS Group AB (publ)

BTS tecknar avtal värt 2,6 MSEK med ett globalt, ledande energiföretag

Press release   •   Aug 26, 2013 13:44 CEST

STOCKHOLM, Sverige och STAMFORD, CT – BTS GROUP AB (publ), - världsledande på implementation av strategiskt förändringsarbete med skräddarsydda affärssimuleringar som verktyg tillkännagav idag att man har tecknat ett avtal med ett globalt ledande energiföretag företag.

Avtalet är värt 2,6 MSEK och innebär att BTS skall leverera en affärssimulering som skall skapa en effektivare och tydligare förståelse för företagets strategi. Målgruppen är företagets högsta chefer.

“Vi är självklart stolta och hedrade över att få förtroendet att driva ett så pass strategiskt viktigt projekt”, säger Henrik Ekelund, VD och koncernchef för BTS Group i en kommentar, “BTS har genom året visat en stor förmåga att växa tillsammans med några av världens ledande företag genom att kontinuerligt leva upp till våra kunders högt ställda förväntningar på kvalitet och leveransförmåga.”

Uppdraget innebär att BTS skall utveckla en simulering där målsättningen är att driva ett förändrings- och utvecklingsarbete vilket skall leda till ett effektivt och kreativt tänkande, utveckla en redan framgångsrik företagskultur samt addera kunskaper om hur företaget kan accelerera framtida tillväxt.

Simuleringen kommer att bidra till att minska kunskapsgapet i organisationen samt initiera en kompetenshöjning inom områden som affärsmannaskap, ledarskap och innovativt tänkande. Programmet levereras integrerat med företagets globala ledarutvecklingsprogram. 


För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Corporate Communications and Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Phone                                                     +46-8-5870 7002

Mobile                                                    +46-768-966 300

E-mail                                                      thomas.ahlerup@bts.com

 

 

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS Group med huvudkontor i Stockholm, Sverige har mer än 350 högt kvalificerade medarbetare på 29 kontor i 19 länder på alla sex kontinenter. BTS arbetar med mer än 400 av världens största och ledande bolag inklusive 30 av världens 100 största bolag där några är högt respekterade som t.ex.: Anglo American, AT&T, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, HP, Rio Tinto, Sony, Telefónica, and Unilever.

BTS Group AB omsatte under 2012 770,7 MSEK.

BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS besök os på: http://www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com