Tedestrand coaching AB

Buddhismen har en fin livsfilosofi men är i praktiken omöjlig för flertalet.

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2013 17:39 CET

Sympatiserar med Buddhismens principer och tanken på en livsprocess som får människor att inte fastna i svåra komplicerade livsproblem. 

Dalai Lama kämpar och för ut sitt budskap och ingenting förändras i det stora hela. Budskapet är för komplicerat trots enkla ord, helheten kan inte med ord förstås.

Problemet med Buddhismen och andra liknande livsfilosofier - processer är att den praktiska processen är ohyggligt lång och mycket svår att förstå vilket innebär att endast ett fåtal kan nå insikt om hur livets komplexiteter fungerar och ska hanteras för att skapa en medveten avsikt där man minimerar skador på sig själv och sin omgivning eller ska lösa det svåra livsproblem man fastnat i.

Det kan jämföras med hur vi försöker "bota" människor på samma sätt med samma princip, metoder som likt Buddhismen i en process där samtal och annat ska leda människor till medvetenhet - förebyggande eller när vi gått vilse i livet.

Om den Buddhistiska processen med tusentals år av erfarenhet inte lyckas skapa medvetenhet hos människor på kort tid som inte fastnat i komplexa livsproblem hur ska då behandlingsmetoder med samma grundtanke lyckas hjälpa människor ur dessa mycket svåra tillstånd på den korta tid som krävs om den som är drabbad ska kunna till sig behandlingen. Nej, det är givetvis omöjligt i de flesta fall.

Lika omöjligt är det att förebygga ohälsa om man inte kan förklara på ett mycket enkelt sätt hur alla komplexa samband ser ut och uppstår på ett mycket enkelt sätt utan att missa hela bilden.

Vad kan då lösningen vara som inte har upptäckts eller uppfunnits tidigare? 

En visuell överblick som är skapad först är det som krävs för att medvetenhet ska uppstå snabbt, vilket är absolut nödvändigt om det ska vara möjligt för att en lidande människa ska våga lita till sin egen förmåga att lösa sitt problem. Det krävs en mycket tydlig vägledning som samtidigt är mycket enkel att förstå och följa i sin exakthet.

Trots denna sanning så fortsätter människan envist och i synnerhet psykologins företrädare att trotsa naturlagarna om visuell överblick när människan ska hantera det trots att den idag är uppfunnen. Det är i det stora bara ett fåtal som är medvetna om att den finns, men detta fåtal uppvisar exakt samma mönster, man tar inte in det nya för att de gamla föreställningarna sitter i vägen utan stöter bort istället....

Hur kan vi hjälpa dessa ansvariga att bryta igenom sig själva?


TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235