Mjölby kommun

Budget 2007

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 17:10 CET

Kommunstyrelsen fattade, vid sitt sammanträde den 1 november, beslut om budget för 2007 och en oförändrad skattesats nästa år på 21,15 kronor.

Majoritetens förslag (s och v) till drifts- och investeringsbudget för 2007 samt ekonomisk långtidsplan för 2008-2009 vann efter votering med fem mot fyra röster. Eftersom det blir en ny borgerlig majoritet från och med årsskiftet 2007 kommer kommunfullmäktige den 21 november (med borgerlig majoritet) att rösta fram allianspartiernas budgetförslag för 2007. Det budgetförslag som tagits i kommunstyrelsen gäller alltså fram till den 21 november.

Jämför man de båda budgetförslagen kan man konstatera att det är små skillnader. Budgeterat resultat uppgår till följande belopp enligt förslag från s och v:

2007 +11,5 miljoner kronor
2008 +14,7 miljoner kronor
2009 +17,1 miljoner kronor

Enligt förslag från m, c, fp och kd:

2007 +13,8 miljoner kronor
2008 +17,2 miljoner kronor
2009 +19,4 miljoner kronor
Investeringsbudget

Förslag till investeringsbudget från s och v.

Inom skattefinansierad verksamhet:

2007 70,29 miljoner kronor
2008 65,54 miljoner kronor
2009 59,58 miljoner kronor

Inom avgiftsfinansierad verksamhet:

2007 19,30 miljoner kronor
2008 8,95 miljoner kronor
2009 8,45 miljoner kronor

Förslag till investeringsbudget från m, c, fp och kd.

Inom skattefinansierad verksamhet:

2007 65,54 miljoner kronor
2008 69,64 miljoner kronor
2009 66,58 miljoner kronor

Inom avgiftsfinansierad verksamhet:

2007 17,80 miljoner kronor
2008 8,45 miljoner kronor
2009 8,45 miljoner kronor

Exploatering/vatten redovisas inom avgiftsfinansierad verksamhet 2007 och inom skattefinansierad verksamhet 2008 och 2009. Detta gäller för båda förslagen.
Skattesats 2007

Kommunstyrelsen har beslutat om oförändrad skattesats för 2007 på 21,15 kr. Den övre gränsen för kommunens upplåning för 2007 har fastställts till oförändrat 429 miljoner kronor.
Utredningsuppdrag

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde om ett antal utredningsuppdrag som ska läggas ut på verksamhetsansvariga. Uppdragen gäller utredning om förslag till direktiv för fortsatt köksutredning, Vattenverkstadens framtid efter 2007-06-30, placering av framtida förskolor i Mantorp och Mjölby, förslag till direktiv för detaljplanearbete för idrottsparken i Mantorp och förslag till direktiv för planering för Sjunningsfält i Mjölby, inklusive flyttning av skyttebanor.