Huddinge kommun - politik

Budget 2014: Fler skolor behöver byggas i Huddinge

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 10:29 CEST

Huddinge växer och det gör även antalet elever i grundskolan. Detta medför att det blir allt trängre i våra skolor och att allt färre får den skola de väljer i förstahand. Utöver den pågående planeringen av Kästaskolan och skolan i Glömsta behövs därför ytterligare skolor främst i centrala Huddinge.

–  Vi ser en allvarlig trend som måste brytas och satsar därför på en utbyggnad av grundskolan där skolorna i Kästa och Glömsta är en viktig första etapp. Att kommunens planering inte har varit bättre är oacceptabelt och därför har vi nu tagit krafttag när det gäller planeringen av skolor, säger Malin Danielsson (FP), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.

För att möta framtidens behov med ett ökat antal elever ser Huddinge kommun nu över möjligheten till att bygga ytterligare skolor.

–  Utöver de två skolor som inom kort byggs tittar vi på möjligheten bland annat att bygga en ny skola i Solgård samt bygga ut Tomtbergaskolan och Solfagraskolan och samtidigt tar vi fram förslag på nya tomter som kan lämpa sig för skolor i framtiden så att vi inte ska behöva hamna i en sådan här situation igen, säger Malin Danielsson (FP).

Andelen elever i Huddinge kommun ökar med dryga 10 procent i låg- och mellanstadieåldrarna fram till 2016 och drygt 15 procent i högstadieåldrarna.

För mer information kontakta:

Malin Danielsson (FP)

Kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden

08-535 301 83

malin.danielsson@huddinge.se

Emanuel Álvarez (FP)

politisk sekreterare

08-535 301 59

emanuel.alvarez@huddinge.se