Huddinge kommun - politik

Budget 2015: Jämlikhet är grunden för en hållbar kommun

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 14:24 CEST

Jämlikhet har fått stort utrymme i den politiska majoritetens budget för 2015 då det finns med under alla övergripande mål och delmål. Alla kommunens verksamheter ska väga in områdes- och barnperspektivet i sin planering. En jämlik kommun är grunden för hållbar utveckling.

– För oss i den politiska majoriteten är det viktigt att alla behandlas med respekt och därför jobbar vi med jämlikhet i alla våra verksamheter. Vi för också in barnperspektivet i större omfattning och vi vill jobba mer för att förebygga och eliminera mobbningen i våra skolor. Det här är ett arbete som inte tar slut förrän vi har nått ända fram, säger Katharina Wallenborg (DP), kommunalråd med ansvar för jämlikhet.

Huddinge kommun arbetar för att alla invånare ska ha en trivsam boendemiljö och få den service och bemötande de har rätt till. Alla mål som finns med i budgeten ska analyseras utifrån ett jämlikhetsperspektiv, det vill säga ta hänsyn till om det finns skillnader i områden, ålder och kön. Barn och unga prioriteras särskilt.