Fagersta kommun

Budget- och skuldrådgivning

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 14:12 CEST

En budget ger överblick över inkomster och utgifter och kan bli ett viktigt hjälpmedel om du vill förändra något i din ekonomi. - Ja, till mig kan man ringa om man vill ha hjälp med sin hushållsekonomi. Tillsammans går vi igenom alla inkomster och utgifter, tillgångar och skulder. Om det finns skulder, diskuterar vi vilka olika lösningar som finns, berättar Berit.

Att leva med skulder som man känner att man aldrig kommer att kunna betala är ytterst påfrestande för en människa eller en familj. Det kan kännas som situationen är låst, men det behöver den inte vara. - Skuldsanering exempelvis ansöker man om hos Kronofogdemyndigheten. Min roll som budget- och skuldrådgivare är att ge dig råd och stöd genom hela ansöknings- och skuldsaneringstiden, säger Berit. - Skuldsanering kan du få om du är så svårt skuldsatt att du inte kan betala dina skulder inom överskådlig tid. Det ska också vara rimligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Blir du beviljad skuldsanering ska du betala på dina skulder i fem år, varje månad, med en summa som Kronofogdemyndigheten har räknat ut är skälig, berättar Berit.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. De har tystnadsplikt och rådgivningen är kostnadsfri.

Under 2008 lämnades 6 500 ansökningar om skuldsanering in till Kronofogdemyndigheten. Av dessa beviljades 3 700. Det är en ökning med 40 % mot föregående år.

Merja Hellstrand, informatör, 0223-442 88

www.fagersta.se