Landstinget Halland

Budgetanpassning och satsningar i ny hälso- och vårdförsörjningsplan

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 16:17 CET

Hur den halländska länssjukvården ska arbeta och utvecklas under 2004 finns nu fastställt i en hälso- och vårdförsörjningsplan. Att få balans i ekonomin har fortsatt högsta prioritet. Efter ett beslut i landstingsfullmäktige skall balans ha uppnåtts vid årsskiftet 2005/2006.

– Balansmålet är oerhört viktigt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna gå vidare och utvecklas, och inte bara ständigt jaga kostnader, säger Bengt Eliasson (fp), länssjukvårdsnämndens ordförande.

I hälso- och vårdförsörjningsplanen ingår nämndens uppdrag till de olika verksamheterna. Med tanke på den ekonomiska situationen innebär det att det krävs både prioriteringar och effektiviseringar för att kunna fullfölja uppdragen.

– Vi skall ge fortsatt god vård och måste klara att ge mer vård för varje skattekrona. Detta innebär vissa prioriteringar. De som behöver specialistvård ska få det, men de som lika gärna kunde ha sökt till sin vårdcentral kommer att hänvisas dit. Det handlar om att ge patienterna bästa möjliga vård på rätt vårdnivå, säger Bengt Eliasson.

Bland nyheterna i 2004 års hälso- och vårdförsörjningsplan märks bland annat:
• Sjukhuset i Varberg får en egen enhet för barn och ungdomsmedicinsk öppenvårdsverksamhet, som kommer att lyda under Kvinnokliniken. Tidigare har all barn- och ungdomsmedicinsk vård varit samlad under barn- och ungdomskliniken i Halmstad. Fyra barnläkare med sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare kommer att verka vid enheten. Satsningen innebär också en förstärkning av barnläkarstödet vid förlossningsavdelningen.

• Ansvaret för vårdgarantipengarna (de pengar som betalas för halländska patienter som söker vård i andra landsting eftersom de inte fått vård inom garanterad tid) decentraliseras från länssjukvårdsnämnden till respektive sjukhus och handikappverksamheten. Tanken är att pengarna ska bidra till att öka tillgängligheten och ge fler patienter vård på hemmaplan inom garantitiden.

• Akutkliniken vid Sjukhuset i Varberg blir nu permanent verksamhet.

• Den palliativa vården ( vård i livets slutskede) får ett tillskott på 2 miljoner kronor för att kunna fortsätta utvecklas. Pengarna fördelas lika mellan Länssjukhuset och Sjukhuset i Varberg.

• Länssjukhuset i Halmstad, som under 2003 haft en kraftig kostnadsökning för regionsjukvård, får i 2004 års budget ett ekonomiskt tillskott på fyra miljoner riktat till högspecialiserad hjärtsjukvård.

Handikappförvaltningen får förstärkning
Vid länssjukvårdsnämndens möte beslutades också att begära en omfördelning av länssjukvårdsnämndens pengar så att handikappförvaltningen får en förstärkning med 1 miljon kronor och sjuktransportförvaltningen med 2 miljoner kronor.

– Dessa båda verksamheter har släpat efter något i budgettilldelningen. Även efter tillskottet ligger deras budgetar i den lägre skalan, med Sverigemått mätt, säger Bengt Eliasson.

För mer information:
Irene Takanen, direktör för länssjukvårdsnämnden:
tfn 035-13 47 67