Ratio

Budgetdisciplin tar inte Sverige ur krisen

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 15:00 CEST

Nu räcker det inte med budgetdisciplin. Skatterna, arbetsmarknaden och socialbidraget behöver reformeras snarast. För att Sverige ska komma stärkt ur krisen, med ökad välfärd och sysselsättning, krävs att den svenska modellen utvecklas.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen gör att de svagaste grupperna får ta största smällen vid lågkonjunkturer. Sverige har haft trendmässigt stigande ungdomsarbetslöshet sedan 1970. Den nu pågående krisen innebär att reformer är mer angelägna än någonsin

- För ett år sedan diskuterades framtidens välfärdsstat på Ratios seminarium i Almedalen. Då trodde vi att det fanns gott om tid att samla sig inför kommande reformer. Idag är läget mer akut, och Sverige borde helst ha tillsatt breda utredningar om Skatterna, arbetsmarknaden och socialbidraget för länge sedan, säger Andreas Bergh, fil dr och välfärdsforskare vid Ratio.

- Snart 20 år efter förra stora skattereformen har Sverige åter fått ett svårgenomträngligt skattesystem. Det är hög tid för en ny skattereform som bland annat diskuterar både den statliga inkomstskatten, grundavdraget men även bolagsskatten och fastighetsskatten. Man kan ha olika värderingar om skatternas utformning och nivå, men ett komplext och snedvridande skattesystem har nästan bara förlorare.

- Det svenska försörjningsstödet - socialbidraget - skapar fortfarande fattigdomsfällor för de med svag ställning på arbetsmarknaden. Medan både Storbritannien och USA genomfört reformer som gör arbete mer lönsamt, har Sverige fortfarande ett system som straffar arbetsinsatser snarare än att uppmuntra till ökad egenförsörjning.

Vid seminariet 1 juli i Almedalen medverkar även Luciano Astudillo, riksdagsledamot (S) och Annie Johansson, riksdagsledamot (C).

Rapporten finns att hämta på www.ratio.se

För ytterligare information:
Andreas Bergh
Välfärdsforskare och fil.dr, Ratio
070-779 0734
andreas.bergh@ratio.se

Ann-Kari Edenius
Kommunikationschef Ratio
070-992 4920
ann-kari.edenius@ratio.se