Vänsterpartiet

Budgeten behöver en barnbilaga

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 11:51 CET

Den ekonomiska politiken behöver barnperspektiv

Med anledning av att barnkonventionen fyller 20 år föreslår Vänsterpartiet att en barnbilaga införs i statsbudgeten. Eva Olofsson, riksdagsledamot (V), har idag lämnat in en fråga till statsminister Anders Borg (M) om han är beredd att genomföra förslaget.

– Vi vet att klyftorna ökar i samhället och det är viktigt att se hur det påverkar barn. Det måste finnas ett barnperspektiv i den ekonomiska politiken, säger Eva Olofsson.

– För barns livssituation är det inte alltid det som kallas för barnpolitik som är viktigast. Minst lika viktigt är föräldrarnas ekonomi och hur den påverkas av beslut om t ex sjukförsäkring och a-kassa.

En barnbilaga i statsbudgeten bör införas där alla beslut som i bred bemärkelse påverkar flickors och pojkars livsvillkor redovisas, inte enbart de beslut och satsningar som uttryckligen rör barn.

– Alla partier borde kunna enas om värdet av att tydligt redovisa hur barn påverkas av den ekonomiska politiken, säger Eva Olofsson.

För mer information:

Eva Olofsson 070-317 10 27