Ekerö kommun

Budgeten för 2007 antagen - ca 60 % till barn- och ungdomsnämndens verksamheter

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 10:42 CET

Cirka 60 procent av Ekerö kommuns driftbudget för 2007 går till verksamheterna under barn- och ungdomsnämnden. Cirka 30 procent går till verksamheterna under socialnämnden. Barn- och ungdomsnämndens budget ökas med närmare 40 miljoner kronor (mnkr). Socialnämndens budget ökar med cirka 25 mnkr.
Driftbudgeten uppgår totalt till 949,7 mnkr, vilket är nästan 80 mnkr mer än budgeten för 2006. Investeringsbudgeten fastställdes till 58,8 mnkr för 2007. Det budgeterade resultatet för 2007 uppgår till 9,0 mnkr.