Årjängs kommun

Budgetförslag för 2006 färdigt

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 10:17 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Årjäng har nu lagt fram förslaget till 2006 års budget. Denna kommer enligt beräkningar att ge ett överskott på cirka 2,5 miljoner kronor och innehåller bland annat investeringar på cirka 50 miljoner kronor.

Förslaget till 2006 års budget är nu färdig och kommunalrådet Kjell Ericsson är mycket nöjd med resultatet.

- Vi har lagt en stark budget med många investeringar. Bland annat anslår vi 17 miljoner kronor till byggnation av en ny allaktivitetshall. Dessutom skall den gamla sporthallen rustas upp för 3 miljoner. I budgeten finns även byggnation av en gång- och cykelväg mellan Årjäng och Sommarvik med. Denna har vi avsatt 2,5 miljoner till i budgeten och vi förväntar oss ett bidrag från Vägverket på 1,25 miljoner kronor till detta projekt. Mellan Töcksfors tätort och Sandvikens Camping kommer ytterligare en gång- och cykelväg att byggas. Under 2006 har vi avsatt 500.000 kronor till detta projekt och ytterligare 1,5 miljoner under 2007. Även här förväntar vi oss ett bidrag på 1 miljon kronor från Vägverket under 2007. Under nästa år har vi även avsatt 2,5 miljoner kronor till gång- och cykelväg vid Töcksforsmotet.

Budgeten innehåller även en stor investering när det gäller en ny brandstation i Årjäng. Till projektering av en sådan anslås 100.000 kronor och medel om 10 miljoner till byggnation under 2007 anslås också i budgeten.

Företagssköterska

När det gäller driftbudget för kommunstyrelsen kommer en halvtidstjänst som företagssköterska inrättas på personalavdelningen.

- Sjukskrivningarna är på väg ner bland de kommunanställda, säger Ericsson. Men det är viktigt att fortsätta att utveckla och satsa på förebyggande verksamhet för våra anställda.

I driftsbudgeten föreslås även att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om driften av sporthallen kan övertas av föreningar.

När det gäller barn- och utbildningsnämndens driftbudget kommer en ny heltidstjänst som kurator på grundskolan att inrättas och en ny förskola i Töcksfors öppnas. I den senare kommer totalt tre heltidstjänster som barnskötare/förskollärare att anställas. För fritidsnämndens del förstärks budgetramen med 380 000 kronor till totalt 9.989 000 kronor. Ramförstärkningen kommer att gå till ungdomsföreningar samt aktivitetsbidrag.

Även gymnasienämnden för en förstärkning med drygt 2,7 miljoner till totalt 37,7 miljoner och där kommer en halvtidstjänst som marknadsförare att inrättas enligt budgetförslaget. Kulturnämndens budgetram förstärks med 235.000 kronor till totalt 4.953 000 kronor. Förstärkningen innebär att bidragen till studieförbunden höjs med 100 000 kronor, medieanslaget med 25 000 och allmänkulturen erhåller 25 000 kronor i ökat anslag.

Nya tjänster

Störst ramförstärkning i budgetförslaget får socialnämnden. Totalt tilldelas nämnden drygt 148 miljoner, vilket innebär en ramförstärkning på drygt 1,3 miljoner kronor. Bland annat skall tre nya tjänster inom hemtjänst/hemsjukvård samt personlig assistent/LSS inrättas enligt budgetförslaget.