Katrineholms kommun

Budgetförslag med framtidstro

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 13:00 CEST

Den politiska majoritetens förslag till övergripande plan med budget för 2013-2015 andas framtidstro, trots de många utmaningarna som kommunen ställs inför. Budgeten för den kommande perioden baseras på ett antagande om en fortsatt positiv befolkningsutveckling och innehåller satsningar inom flera områden.

– Det känns skönt att kunna presentera en positiv budget. Särskilt glädjande är att vi satsar rejält på skolan i enlighet med de utvecklingsområden som Skolinspektionens granskning har påvisat. Bland annat kommer vi öppna två nya förskoleavdelningar och ge samtliga kommunala förskoleavdelningar en lärplatta att utnyttja i verksamheten. Dessutom är vi stolta över att kunna ge lärarna kraftigt förbättrade karriärmöjligheter, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Flera positiva investeringar som kommer glädja kommuninvånarna föreslås; Duveholmshallen får ett nytt äventyrsbad efter flera års väntan, Backavallen ska renoveras och det om- och nybyggda Lövåsgårdens äldreboende öppnas.

Under 2013 görs också en satsning på en tryggare och mer attraktiv utemiljö genom förbättrad belysning av gator, parker och byggnader. Genom att ljussätta staden skapas skönhet och glädje och framförallt trygghet. Som en del av det arbetet tänds åter all belysning upp.

Majoritetens budgetförslag i sin helhet och en kortare bildpresentation bifogas i relaterat material.

För ytterligare frågor kontakta:
Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 0706-65 28 22
Lars Härnström (M), kommunstyrelsens vice ordförande, telefon 0709-10 10 00

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se