Vänsterpartiet

Budgetinformation nr 1- Budgetarbetet börjar på allvar!

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:29 CEST

Nu börjar budgetförhandlingarna på allvar. Onsdagen den 27 augusti samlades riksdagsgruppen för att diskutera budgeten för 2004. Efter mötet ordnades en träff där förhandlingsgruppen träffade pressen och berättade om vänsterpartiets viktigaste frågor.

Det viktigaste målet för Vänsterpartiet är att pressa ner den öppna arbetslösheten till högst 4% och se till att nå målet att minst 8 av 10 skall ha arbete.

Förhandlarna konstaterade att det finns risk för att dom målen inte nås. En huvuduppgift i höstbudgeten är därför att ta fram förslag som pressar ner de öppna arbetslösheten och som hjälper till att skapa fler jobb. Då måste arbetsförmedlingarna ha mer pengar.

Förhandlarna lyfte fram de 15 förslag för fler jobb som partiet
presenterat. Förslagen finns på hemsidan under rubriken "Sätt jobben i fokus". Med fler i arbete minskar klyftorna i samhället samtidigt som skatteinkomsterna ökar.

För själva budgetarbetet finns två ramar, utgiftstaken och det som kallas sparmålet. Vänsterpartiet har en principiell kritik mot utgiftstaket, men vår partistyrelse har i 121-punktsprogrammet som gäller hela denna mandatperiod lovat att respektera taket.

Det s.k.sparmålet, som innebär att den offentliga ekonomin skall ha ett överskott på 2% vid en normal tillväxt är vi dock helt eniga med s och mp om. Målet innebär att överskottet skall vara större i goda tider och mindre när det är lite sämre tider.

Förhandlarna konstaterade att för kommande år är sparmål en tuffare restriktion är taken. Sparmålet innebär att det inte finns något utrymme för ofinansierade skattesänkningar under de närmaste åren.

Förhandlarna sa också att de tillfälliga stöden på skattesidan till kommunerna måste göras om till permanenta stöd genom höjda statsbidrag. Vänsterpartiets krav i valet på 10 miljarder kronor extra till kommunerna under mandatperioden ligger fast. En annan viktig uppgift är att se till att återställa sjukpenningen till 80% så snabbt som möjligt. Man betonade att de tak som nu skal läggas fast för 2005 och 2006 måste innebära rejäla höjningar så att taken ger utrymme för förstärkningar till kommunerna och andra reformer.

Andra områden som förhandlarna lyfte fram var bland annat behoven av extra satsningar för handikappade, kollektivtrafiken, klimatpolitiken och kriminalvården

För att klara sparmål och gemensamma utgifter vill vänsterpartiet höja en del skatter. och bland annat slopa grundavdraget för dom som betalar statsskatt, ta bort skattefriheten på s.k. OTC aktier, och minska bolagens möjligheter att slippa skatt Vänsterpartiet förslår också vissa skattelättnader på mindre företag- för fler jobb och för förmögenhetsskatten på småhus, men det är sänkningar som är finansierade av andra skattehöjningar.

För ytterligare upplysningar
Lars Bäckström, förhandlare (v), 070-523 98 80
Siv Holma, förhandlare (v), 070-343 95 83
Marie Engström, förhandlare (v), 070-645 27 92
Anders Wiklund, förhandlare (v), 070-209 54 91

Pressekreterare Tomas Ahlbeck, 070-270 46 17