Saco

Budgetkommentar från Saco: Äntligen regerar regeringen!

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:24 CEST

- Det är bra att regeringen ser till att det blir lättare att bli medlem i en a-kassa. Det säger Sacos ordförande Anna Ekström. Jag hoppas att många som står utanför kassorna nu tar chansen att gå med, när molnen hopar sig över ekonomin. Fackförbunden inom Saco erbjuder dessutom en bra inkomstförsäkring för dem som samtidigt går med i ett förbund.

- Jag är också mycket glad över beskedet att den stora utredningen om socialförsäkringarna och a-kassan äntligen blir av, fortsätter Anna Ekström. Nu hoppas vi att den blir så djärv och förutsättningslös som en långsiktig lösning kräver - inte minst när det gäller den roll som arbetsmarknadens parter kan spela. Det är också bra att regeringen gör klart att den inte ska gå vidare med förslaget om obligatorisk a-kassa.

- Satsningen på forskningen är viktig för tillväxt och sysselsättning på sikt, även om det är tveksamt om regeringen når enprocentmålet för forskningen. Då är det desto viktigare att resurserna används klokt. Den springande punkten är rekryteringen, med tonvikt på insatser för att behålla och rekrytera dem som disputerat - ingen forskning utan forskare!

- Vi saknar den stora skatteutredningen, avslutar Anna Ekström. Om socialförsäkringarna ska få en hållbar bas, så måste beskattningen av arbete göras om. Att värnskatten blir kvar ger fel besked till dem som vill satsa på utbildning och ansvar. Dessutom är kommunalskattens stegvisa ökning ett bekymmer för alla löntagare.

Frågor och kommentarer:

Anna Ekström, ordförande Saco, 070-549 35 50

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, Saco, 070-689 11 22